Boligopvarmning

De stigende energipriser får megen opmærksomhed i samfundet. Dansk Industri har beregnet, at spotpriserne på gas er steget med 249% fra 2019 til 2021. El-spotpriserne er fra 2019 til 2021 til sammenligning kun steget med 124%. De ca 375.000 villakunder, der opvarmer deres bolig med gas, oplever voldsomme stigninger på gasregningen. Regeringen har afsat enFortsæt læsning “Boligopvarmning”

Begrebsforvirring

Bæredygtig. Grøn. Klimavenlig. Klimaneutral. Kært barn har mange navne. Men desværre også mange betydninger. Politikere og erhvervsliv slynger om sig med disse plus-ord, men hvad betyder de egentlig? PtX er af samme skuffe. In, trendy, fint, men begrebet dækker over mange forskellige ting. Vi er ikke i stand til at tage stilling på et oplystFortsæt læsning “Begrebsforvirring”

Flyvsk nytårstale

Statsministerens nytårstale 2022 berørte naturligt nok den grønne omstilling. Regeringens nyeste mål vedrører indenrigsflyvning. Dette er måske knap så naturligt, da indenrigs flytrafik kun giver anledning til en minimal del af Danmarks udledning af drivhusgasser. Regeringens mål blev præsenteret således: ”Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. OgFortsæt læsning “Flyvsk nytårstale”

Status på klimaindsatsen 2021

Lige før jul sidste år vedtog Folketinget en klimalov, der blandt andet sætter et mål på 70% reduktion af CO2-udledninger i 2030 og et CO2-neutralt samfund i 2050. Hvordan er det gået det første år med klimaloven? Klimarådet, som har til opgave at holde øje med, at fremdriften i projektet er tilfredsstillende, pegede i foråretFortsæt læsning “Status på klimaindsatsen 2021”

Regeringens nye gas- og PtX-strategier

Regeringen har i december 2021 frigivet to vigtige strategier om PtX og gas. PtX, ”Power-to-X”, dækker over hvordan man kan lave strøm om til brint og andre syntetiske brændstoffer. I denne sammenhæng dækker det også over fangst, brug og lagring af kulstof, også kaldet CCS eller CCUS. Gasstrategien handler om, hvordan vi kan forsyne industrienFortsæt læsning “Regeringens nye gas- og PtX-strategier”

EUDP-midler til energiforskning og -udvikling 2022

Så er midlerne i ”Det Energipolitiske Udviklings- og Forskningsprogram” EUDP uddelt for 2022. Midlerne er delt ud indenfor følgende kategorier: 323 mio kr – CO2 fangst, lagring og udnyttelse 73 mio kr – Mere grøn el – og til flere formål 55 mio kr – Grøn procesenergi 33 mio kr – Varme og varmelagring 29Fortsæt læsning “EUDP-midler til energiforskning og -udvikling 2022”

Energiforlig med mangler

I starten af december indgik regeringen et energiforlig med de tre støttepartier, Kristendemokraterne og Alternativet. Den mest spektakulære delaftale er en mere end fordobling af havvindmølle-kapaciteten. Det er godt nyt, for vi skal erstatte fossil energi med grøn energi. Men hvorfor er energilagring ikke en del af aftalen? Vi stopper allerede i dag vindmøller iFortsæt læsning “Energiforlig med mangler”

Kan Danmark være et foregangsland uden brint?

European Hydrogen Week løber af stabelen 29/11 til 3/12-2021 i Bruxelles. EU’s Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, holdt en veloplagt åbningstale, der tegnede billedet af brint som et fundament under det klimaneutrale samfund og EU som Verdens førende aktør indenfor forskning, innovation, udvikling og implementering af brint i vores samfund. Brintsamfundet er stadigvæk kun iFortsæt læsning “Kan Danmark være et foregangsland uden brint?”

Verdensmestre i implementering

Frankrig har allokeret 9 mia Euro til forskning i brintteknologi og opførelse af 5 brintfabrikker med gigawatt kapacitet. Tyskland har allokeret 5,2 mia Euro til tre projekter, som nu får et kæmpe offentligt tilskud: H2Giga, der vil serieproducere elektrolyseenheder, H2Mare, der vil fremstille brint direkte i forbindelse med en havvindmølle, og TransHyDE, der skal udvikleFortsæt læsning “Verdensmestre i implementering”

COP-26 – Det handler om penge!

Så er COP-26 afsluttet med et slutdokument, som samtlige 197 lande har underskrevet. Dokumentet indeholder en lang række hensigtserklæringer, men den eneste konkrete forpligtelse er, at landene skal melde reviderede klimamål ind om et år. Der kan siges meget godt om slutdokumentet og de parallelle initiativer, der er skabt i forbindelse med COP-26, som forFortsæt læsning “COP-26 – Det handler om penge!”