Klimaaftale med CO2-afgift

Et enigt Folketing med undtagelse af Nye Borgerlige og Sikandar Siddique har indgået en klimaaftale, som fastlægger en CO2-afgift for erhvervslivet og derudover indeholder blandt andet en klimafond på over 50 mia kr samt et forsøgsanlæg til fangst af CO2 fra Ålborg Portlands skorstene og efterfølgende lagring af CO2’en i undergrunden. Aftalen vil føre tilFortsæt læsning “Klimaaftale med CO2-afgift”

Langsigtet Udviklingsplan

Energinet har udsendt ”Langsigtet Udviklingsplan 22”, LUP-22. Den beskriver, hvordan man tænker sig transmissionsnettene for el og gas skal udvikle sig over de næste mange år. LUP-22 indeholder projektkataloger for både el og gas. Projektkatalogerne er inddelt i 3 grupper: ”Under etablering”, ”I modning” og ”Mulige projekter”. Man tænker konkret, i projekter. Energinet kalder selvFortsæt læsning “Langsigtet Udviklingsplan”

Før strømmen i land

Med den seneste aftale mellem Danmark, Tyskland, Holland og Belgien om 10.000 vindmøller i Vesterhavet er der gået et kapløb i gang om at komme med på energiø-vognen. Der tales nu om ikke én men om mange energiøer i Vesterhavet. Det lyder godt, og det trækker altid overskrifter, når nogen vil brænde 3-cifrede milliardbeløb af,Fortsæt læsning “Før strømmen i land”

Kan havstrømme løse vores energiproblem?

Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer på Syddansk Universitet, leder af SDU Climate Cluster og hovedforfatter på den sjette hovedrapport fra FN’s klimapanel, IPCC, foreslår i Information 20. maj 2022, at vi skal trække energi ud af havstrømmene. Han skriver: ”Det kan muligvis lyde Storm P.-agtigt, men denne form for forudsigelig vedvarende energi kan sikreFortsæt læsning “Kan havstrømme løse vores energiproblem?”

Skal vi brænde mere affald af?

Professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet, Institut for grøn teknologi, SDU Life Cycle Engineering, slår på hjemmesiden http://www.energy-supply.dk til lyd for, at affaldssektoren skal være backup for de mange PtX-anlæg, han ser som fremtidens leverandører af grønt brændstof til transportsektoren. Han udtaler i Energy Supply: ”PtX kommer til at træde i forgrunden når det gælderFortsæt læsning “Skal vi brænde mere affald af?”

Grøn biogas – fup eller fakta?

Grøn biogas eller bare grøn gas er ved at være et begreb, der er indarbejdet i vores sprog og vores bevidsthed. Tanken er, at hvis biomassen, som den grønne biogas kommer fra, er noget biomasse, der ellers bare ville være rådnet eller gået til på anden vis, så er biogassen grøn, bæredygtig. Så kan viFortsæt læsning “Grøn biogas – fup eller fakta?”

Energilagring – hvem har bolden?

Der er ved at brede sig en forståelse i samfundet af, at energilagring er en uundgåelig konsekvens, når vores energi i det væsentlige skal komme fra vind og sol. Det er ellers ret simpelt. Vind og sol producerer mest energi om sommeren. Samfundet forbruger mest energi om vinteren. Det kan kun balancere med energilagring. OverskuddetFortsæt læsning “Energilagring – hvem har bolden?”

Energiøen, Lynetteholmen og Kattegatforbindelsen

Hvad har Energiøen i Vesterhavet, Lynetteholmen og Kattegatforbindelsen til fælles? Det er 3 megaprojekter med et samlet budget på omkring 300 mia kr – plus de tilsyneladende uundgåelige budgetoverskridelser, der sædvanligvis er megaprojekters ulyksalige følgesvend. Det er 3 megaprojekter, der vil udlede enorme mængder af CO2 under opførelsen. Det er 3 megaprojekter, der må forventesFortsæt læsning “Energiøen, Lynetteholmen og Kattegatforbindelsen”

Veje til fremtiden

Den danske professor Steen Rasmussen fra Syddansk Universitet samlede i 2020 en gruppe på 20 højt kvalificerede forskere og innovatorer til en diskussion af de muligheder, vi har for at undgå de truende katastrofer vedrørende klima, økonomi, sikkerhed og sundhed. Deltagerne havde vidt forskellige baggrunde indenfor naturvidenskab, økonomi, sundhed, psykologi og samfundsforhold. Gennem 10 dageFortsæt læsning “Veje til fremtiden”