Viden

Denne side indeholder referencer til litteratur om grøn omstilling og sektorkobling samt artikler om emnet.

Katherine Richardson: Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Informations forlag 2019, ISBN 9-788793-772175

Mark Lynas: Our Final Warning. Six Degrees of Climate Emergency, 4th Estate 2020, ISBN 978-0-00-830855-1

Mark Lynas: Our Final Warning. Six Degrees of Climate Emergency, kapitel 7 oversat til dansk af Sten Melson

Rasmus Willig og Anders Blok: Den bæredygtige stat, Hans Reitzels Forlag 2020, ISBN 9-788741-280417

Brundtland-rapporten: Vores Fælles Fremtid, FN-forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke 1987, ISBN 87-7028-515-2

Sten Melson: Den Store Plan – Debatbog om grøn omstilling, Forlaget Books on Demand 2021, ISBN 9-788743-030317

Jørgen Steen Nielsen: Hvad Skal Vi med Landbruget?, Informations Forlag 2016, ISBN 9788775145645

European Hydrogen Week 2021 Åbningstale

Vision for det fossilfrie samfund 2050

UNECE-rapport om brint november 2021

IEA World Energy Outlook 2021

Sten Melson: Kommentar til IEA World Energy Outlook 2021

FN’s klimapanel IPCC: Klimrapport nr 6, august 2021, Resumé til politikerne.

IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

Sten Melson: Transportsektoren på brint. 26. maj 2021

Sten Melson: Danmarks energibalance – diagram

Energistyrelsen: Basisfremskrivning 2020

2020 Basisfremskrivning (ens.dk)

Transportministeriet: Danmark Fremad – infrastrukturplan 2035

Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035 (trm.dk)

Sten Melson: Kommentar til Infrastrukturplanen

%d bloggers like this: