Styrk Klimaministeriet

Det er svært at overskue den danske klimaindsats. Der kommer løbende nye politiske aftaler. Vi har klimapartnerskaber med industrien, og nu er der 8 erhvervsklynger på vej. Der er megen snak om, at vi langt fremme, men virkeligheden ser anderledes ud. Dagbladet Politiken bragte 8. februar 2022 en status over den danske klimaindsats. Ifølge avisenFortsæt læsning “Styrk Klimaministeriet”

Hvad er det, vi ikke har erkendt endnu?

Her kommer 15 erkendelser, der endnu ikke er slået igennem i den offentlige debat og politikernes tænkning: 1) Det fossilfrie samfund forudsætter muligheden for energilagring, som skal sikre energiforsyningen på dage, hvor der ikke er vind og sol nok til at dække samfundets energibehov. Hvis vi fortsætter med at udbygge vind og sol uden samtidigFortsæt læsning “Hvad er det, vi ikke har erkendt endnu?”

Lav energilagring for grønne penge

I midten af januar 2022 gennemførtes Danmarks første salg af grønne statsobligationer. Det er obligationer, hvor staten forpligter sig til at investere provenuet i projekter indenfor grøn omstilling. 5 mia kr blev udbudt, og der kom købstilbud på 23 mia kr. Renten endte meget tæt på 0%. Det er med andre ord gratis for statenFortsæt læsning “Lav energilagring for grønne penge”

Boligopvarmning

De stigende energipriser får megen opmærksomhed i samfundet. Dansk Industri har beregnet, at spotpriserne på gas er steget med 249% fra 2019 til 2021. El-spotpriserne er fra 2019 til 2021 til sammenligning kun steget med 124%. De ca 375.000 villakunder, der opvarmer deres bolig med gas, oplever voldsomme stigninger på gasregningen. Regeringen har afsat enFortsæt læsning “Boligopvarmning”

Begrebsforvirring

Bæredygtig. Grøn. Klimavenlig. Klimaneutral. Kært barn har mange navne. Men desværre også mange betydninger. Politikere og erhvervsliv slynger om sig med disse plus-ord, men hvad betyder de egentlig? PtX er af samme skuffe. In, trendy, fint, men begrebet dækker over mange forskellige ting. Vi er ikke i stand til at tage stilling på et oplystFortsæt læsning “Begrebsforvirring”

Flyvsk nytårstale

Statsministerens nytårstale 2022 berørte naturligt nok den grønne omstilling. Regeringens nyeste mål vedrører indenrigsflyvning. Dette er måske knap så naturligt, da indenrigs flytrafik kun giver anledning til en minimal del af Danmarks udledning af drivhusgasser. Regeringens mål blev præsenteret således: ”Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. OgFortsæt læsning “Flyvsk nytårstale”

Status på klimaindsatsen 2021

Lige før jul sidste år vedtog Folketinget en klimalov, der blandt andet sætter et mål på 70% reduktion af CO2-udledninger i 2030 og et CO2-neutralt samfund i 2050. Hvordan er det gået det første år med klimaloven? Klimarådet, som har til opgave at holde øje med, at fremdriften i projektet er tilfredsstillende, pegede i foråretFortsæt læsning “Status på klimaindsatsen 2021”

Regeringens nye gas- og PtX-strategier

Regeringen har i december 2021 frigivet to vigtige strategier om PtX og gas. PtX, ”Power-to-X”, dækker over hvordan man kan lave strøm om til brint og andre syntetiske brændstoffer. I denne sammenhæng dækker det også over fangst, brug og lagring af kulstof, også kaldet CCS eller CCUS. Gasstrategien handler om, hvordan vi kan forsyne industrienFortsæt læsning “Regeringens nye gas- og PtX-strategier”

EUDP-midler til energiforskning og -udvikling 2022

Så er midlerne i ”Det Energipolitiske Udviklings- og Forskningsprogram” EUDP uddelt for 2022. Midlerne er delt ud indenfor følgende kategorier: 323 mio kr – CO2 fangst, lagring og udnyttelse 73 mio kr – Mere grøn el – og til flere formål 55 mio kr – Grøn procesenergi 33 mio kr – Varme og varmelagring 29Fortsæt læsning “EUDP-midler til energiforskning og -udvikling 2022”

Energiforlig med mangler

I starten af december indgik regeringen et energiforlig med de tre støttepartier, Kristendemokraterne og Alternativet. Den mest spektakulære delaftale er en mere end fordobling af havvindmølle-kapaciteten. Det er godt nyt, for vi skal erstatte fossil energi med grøn energi. Men hvorfor er energilagring ikke en del af aftalen? Vi stopper allerede i dag vindmøller iFortsæt læsning “Energiforlig med mangler”