Vinduet lukker

FN’s miljøafdeling, UNEP, har netop udgivet sin trettende årlige statusrapport over klimaindsatsen i Verden, ”The Closing Window, Emissions Gap Report 2022” med undertitlen ”Climate crisis calls for rapid transformation of societies” – ”Klimakrisen fordrer hastige forandringer af samfundene”. Det er en diger og videnskabeligt velunderbygget rapport, der desværre ikke er let at læse. Rapportens hovedbudskabFortsæt læsning “Vinduet lukker”

Har atomkraft en fremtid i Danmark?

Ålborg, Syddansk, Københavns og Århus universiteter samt DTU har udgivet rapporten ”Fakta om atomkraft i Danmark”. Rapporten konkluderer, at el produceret med atomkraft er dobbelt så dyr som el produceret med vind og sol. Mens atomkraft forudsætter betydelige økonomiske tilskud og garantier, vil de nyeste havvindmølleparker give et milliardafkast til staten. Havvindmøller kan opføres påFortsæt læsning “Har atomkraft en fremtid i Danmark?”

På vej mod klimakatastrofen

”Vi styrer mod en verden, der er mindst 4 grader varmere i dette århundrede. Virkningen vil blive katastrofal. Selv 2 grader – som vi ser ud til at ramme omkring år 2050 – betyder milliarder uden mad og vand, hundredevis af millioner flygtninge, historisk store naturkatastrofer stort set hvert år, krig, uro. Uden en politiskFortsæt læsning “På vej mod klimakatastrofen”

Kan energilagring betale sig?

Den danske strategi for energiforsyning udpeger vind, sol, biogas og biomasse som de energikilder, der i alt væsentligt skal dække Danmarks energibehov i 2050. Strategien bygger på en antagelse om, at biogas og biomasse (primært halm og træflis) er ”grøn” eller vedvarende, da den CO2, der udledes ved afbrænding, ville være blevet udledt alligevel, selvFortsæt læsning “Kan energilagring betale sig?”

Hul i gasrør – hul i hovedet!

De to gasledninger North Stream 1 og 2 er blevet saboteret, og methan svarende til 8 måneders udledning af drivhusgasser fra hele Danmark slipper ud i atmosfæren. Det er tragisk, at nogen kan finde på at gøre noget så tåbeligt, men det er sket – og det kan ske igen. Hvordan skal vi reagere påFortsæt læsning “Hul i gasrør – hul i hovedet!”

Kan fjernvarme betale sig?

Regeringen har i lyset af de stigende energipriser sat et mål om, at fjernvarme skal rulles ud så hurtigt og så bredt som muligt. Det er rigtig godt, men det passer dårligt med virkelighedens verden. Fjernvarmen må kun rulles ud dér, hvor den er rentabel. Borgerne må ikke pålægges omkostninger, der overstiger, hvad de skulleFortsæt læsning “Kan fjernvarme betale sig?”

Uden regulering går det ikke

”Det er vanskeligt med, men uden går det ikke”. Ordene er Benny Andersens, fra digtet ”Damer”. Om det passer på damer skal være usagt, men det passer på regulering. Ursula von der Leyen udtalte i sin årlige tale om unionens tilstand: ”Min diagnose er, at det nuværende design for elmarkedet ikke er egnet til formåletFortsæt læsning “Uden regulering går det ikke”

Ansvar for forsyningssikkerhed

Krigen i Ukraine påvirker os alle sammen i Danmark, EU og Verden. Vi ved endnu ikke, hvad energiprisernes himmelflugt vil få af betydning for den almindelige dansker og for samfundet. Vi har allerede reageret med besparelser. Hen over sommeren er det danske gasforbrug faldet med 20% i forhold til året før, og elforbruget er faldetFortsæt læsning “Ansvar for forsyningssikkerhed”