Om

Denne hjemmeside handler om hvordan Danmarks energisystem skal indrettes.

Hjemmesiden administreres af Sten Melson, Civilingeniør (Bygning 1972). Jeg har mere end 25 års erfaring fra anlægssektoren og har arbejdet med digital projektering af forsyningsnetværk, veje og jernbaner samt digital ledningsregistrering. Som pensionist siden 2015 har jeg på frivillig basis arbejdet med klimaforandringer og grøn omstilling, herunder teknologi, sektorkobling og planlægning.

Formålet ned hjemmesiden er at anvise nye muligheder for indretning af vores samfund. Vi træffer i disse år nogle fundamentale valg, der skal være rigtige, hvis ikke den grønne omstilling skal blive unødigt dyr.

Der er to erkendelser, der ikke er trængt igennem blandt politikere, teknikere og offentligheden endnu:

1. Energi går som en rød tråd gennem samfundet. Alle samfundets sektorer er indbyrdes forbundne. En ændring i én sektor kan påvirke de andre – på godt og ondt. Den grønne omstilling skal derfor styres af en overordnet plan for alle sektorer, så vi kan udnytte mulighederne for tværgående genbrug og optimering: Sektorkobling.

2. Energilagring er den krumtap, hele vores energisystem kommer til at dreje sig om. Vi kan ikke øge andelen af grøn strøm uden samtidig at skabe kapacitet til at lagre energi. Dobbelt så mange vindmøller giver ikke el i elnettet, når det ikke blæser. Vi er nødt til at kunne lagre energi, når det blæser meget og bruge den, når der er småt med vind.

%d bloggers like this: