Fossilfri by i Ukraine

Den ukrainske præsident, Volodomyr Zelenskyj, opfordrede i sin tale til det danske Folketing 29. marts 2022 Danmark til at påtage sig opgaven med at genopbygge byen Mykolajiv. Den opgave bør vi som en selvfølge påtage os. Mykolajiv havde før krigen ca 500.000 indbyggere, lidt større end Århus, som har 350.000 indbyggere. Klimaet minder om Danmarks.Fortsæt læsning “Fossilfri by i Ukraine”

Organisering af energisektoren

Vi står overfor nogle kæmpe forandringer af vores energisektor, men vores organisering af energisektoren blokerer for de rigtige løsninger. EU og USA er netop blevet enige om at arbejde sammen om brint og brintinfrastruktur. EU har en brintstrategi, og brint vinder frem overalt i Verden – undtagen i ”foregangslandet” Danmark. Hér tror vi, at brintenFortsæt læsning “Organisering af energisektoren”

Fjernvarme til naturgaskunderne!

Folketinget afskaffede i 2018 kommunernes mulighed for at pålægge lodsejere tilslutningspligt til kollektive energianlæg. Begrundelsen var, at lodsejerne skulle have et frit valg af opvarmning af deres boliger. Det ligner en smuk tanke. Nu står vi med et akut problem med at gøre os uafhængige af russisk gas. Skal de 375.000 gaskunder så have varmepumperFortsæt læsning “Fjernvarme til naturgaskunderne!”

EU kan frigøre sig af russisk olie

Det internationale energiagentur, IEA, har udsendt en rapport, der efterviser hvordan EU kan undvære russisk olie gennem 10 indsatser, der kan gøres med kort varsel. Planen bygger på, at vi skal reducere vores forbrug af olie. Andre ønsker at erstatte den russiske olie med olie fra andre eksportører som Saudi Arabien, de Forenede Arabiske EmiraterFortsæt læsning “EU kan frigøre sig af russisk olie”

FN’s klimarapport og Putins krig

FN’s klimapanel, IPCC, frigav 28/2-22 en rapport, der endnu en gang dokumenterede, at vi er på gal kurs med klimaindsatsen, og at vi allerede har passeret vendepunkter, hvor det i bedste fald vil tage tusinder af år, inden der kan være rettet op på de skader, menneskelig uvidenhed, grådighed, magelighed og dumhed har afstedkommet –Fortsæt læsning “FN’s klimarapport og Putins krig”

Historien gentager sig

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil allokere 244 mio kr fra EU-programmet REACT-EU til udvikling af nye, grønne teknologier – mere specifikt til fremstilling af methanol. Formanden for bestyrelsen, Jacob Riis, udtaler: ”Visionen er, at CO2 skal omdannes fra at være et klimabelastende affaldsprodukt til et råstof, der danner basis for produktion af fremtidens grønne brændstoffer”. Dan JørgensenFortsæt læsning “Historien gentager sig”

Geografisk differentieret tilslutningsafgift er en dårlig ide

I efteråret 2021 vedtog Folketinget, at tarifferne for tilslutning til elnettet af el-produktionsanlæg kunne differentieres geografisk. Det har nu udmøntet sig i et oplæg fra Energinet, hvor man skal betale ekstra for at tilslutte energianlæg i Østdanmark, fordi elnettet er højt udnyttet dér, og man skal betale ekstra for at tilslutte energianlæg i Vestdanmark, fordiFortsæt læsning “Geografisk differentieret tilslutningsafgift er en dårlig ide”