Det er ikke nok at tale om landbruget

Landbruget skal bidrage med sin forholdsmæssige andel af reduktionen af drivhusgasser, vi udleder til atmosfæren i Danmark. Det er der enighed om. Men der er ikke enighed om hvordan. Folketingets partier forhandler i øjeblikket om en landbrugspakke. Hvis man skal tro landbrugets egne tilkendegivelser, skal reduktionen ske ved, at dyrene spærres inde i lufttætte stalde,Fortsæt læsning “Det er ikke nok at tale om landbruget”

IPCC: Vi styrer mod 3 graders opvarmning år 2100

FN’s klimapanel, IPCC, udgav 9/8-2021 en delrapport, der indgår i den 3-årlige FN klimavurderingsrapport. Rapporten bruges til COP-møderne, hvor klimatiltag diskuteres og internationale spilleregler forhandles. FN’s medlemslande indmelder mål for deres CO2-reduktioner – ikke bindende mål, kun hensigter. Hvis nationerne når de mål, de indtil videre har meldt ind til IPCC, vil vi ramme 3Fortsæt læsning “IPCC: Vi styrer mod 3 graders opvarmning år 2100”

Om CO2-afgift og en vej til det fossilfrie samfund

TV-avisen 3/8-2021 kl 21 havde en god og en dårlig nyhed om industriens CO2-udledninger. Den gode nyhed var, at de små og mellemstore virksomheder har nedbragt deres CO2-udslip med 18% siden 2015. Men er det meget eller lidt i forhold til vores 2030-mål om 70% i forhold til 1990? Skal vi være imponerede og tilfredse?Fortsæt læsning “Om CO2-afgift og en vej til det fossilfrie samfund”

Er det med klimaforandringer bare noget, vi leger?

Massive oversvømmelser i Tyskland og Benelux. Ekstrem hedebølge i Sydøsteuropa. Skovbrande i Middelhavsområdet, Canada og Californien. Oversvømmelser i Kina og Indien. Rekordafsmeltning af is i Grønland – 8 mia tons om dagen! Det er bare nogle få vidnesbyrd om, at klimaændringerne går hurtigere end denne verdens politikere kan følge med til. Med den nuværende kursFortsæt læsning “Er det med klimaforandringer bare noget, vi leger?”

Det går ikke bare for langsomt – det går slet ikke

De voldsomme oversvømmelser i Tyskland, Belgien og Holland er et vidnesbyrd om, at klimaforandringerne allerede foranlediger tab af menneskeliv og store økonomiske og menneskelige tab. Den tyske præsident Frank-Walther Steinmeyer siger, at Tyskland er nødt til at gøre mere og gøre det hurtigere end hidtil antaget. Det internationale energiagentur, IEA, har opfordret alverdens regeringer tilFortsæt læsning “Det går ikke bare for langsomt – det går slet ikke”

Hvor blev ingeniørerne af?

Den grønne omstilling er udenfor konkurrence Danmarkshistoriens største projekt. Inden vi er færdige i 2050, vil det have kostet tusindvis af milliarder af kroner, som vil blive investeret af det offentlige, erhvervslivet og privatpersoner. Den grønne omstilling er et teknisk projekt. Energiproduktion, -lagring og -distribution, transport og varmeforsyning er rent tekniske aktiviteter. Omstillingen i industrienFortsæt læsning “Hvor blev ingeniørerne af?”

Spar et milliardbeløb og levér bedre service

Regeringen har igangsat opgaven med at bygge et kørestrømsanlæg til jernbanen Fredericia-Ålborg. Først skal anlægget projekteres. Projekteringsopgaven er EU-udbudspligtig. Det tager mindst et år. Når rådgiveren er fundet, tager det et par år at projektere anlægget. Herefter skal der findes en entreprenør, der skal bygge anlægget. Den opgave er også EU-udbudspligtig. Igen mindst et år.Fortsæt læsning “Spar et milliardbeløb og levér bedre service”

Klimaet blev taber ved infrastrukturplan til 160 mia kr

28. juni 2021 blev der indgået et forlig om en infrastrukturplan på 160 mia kr, der skal investeres frem mod 2035. Alle Folketingets partier står bag den del, der vedrører kollektiv trafik (86 mia kr), mens Enhedslisten og Alternativet står udenfor aftalen om vejtrafikken (64 mia kr). En gennemgang af projekterne bag den meget omfattendeFortsæt læsning “Klimaet blev taber ved infrastrukturplan til 160 mia kr”

43 mia i støtte til biogas inden 2030

Statsstøtten til biogasområdet går kun én vej: opad. Ifølge den seneste prognose skal der bruges 43 mia skattekroner til at støtte biogas frem mod 2030. Forventningen er, at 70% af vores gasforbrug i 2030 vil komme fra biogas, som fødes ind i naturgasnettet. De sidste 30% vil være fossil gas. Siden 1970’erne har vi investeretFortsæt læsning “43 mia i støtte til biogas inden 2030”