Blog

Læs “Klimabogen”!

”Klimabogen” er som det står skrevet på forsiden ”skabt af Greta Thunberg”. Det er en antologi, hvor over 100 førende forskere og influencere har leveret et indlæg på 1-5 sider om hver deres speciale. Hvert afsnit indledes med en kort introduktion af Greta Thunberg. Bogen kan læses af alle. Den er holdt i et sprog,…

Statsministerens nytårstale

Statsministerens nytårstale var meget fåmælt om klima. Hun meddelte, at regeringen har sat ”nye ambitiøse mål” om, at Danmark skal være klimaneutralt i 2045, og vores CO2-reduktion skal være 110% i 2050, altså – citat: ”vi vil trække CO2 ud af atmosfæren”. Hvad betyder ”klimaneutral”? Er biomasse, biogas og methanol klimaneutralt? Forestiller Statsministeren sig, at…

Den fremtid, vi vælger

Bogen ”The Future We Choose – Surviving the Climate Crisis” er skrevet af Christiana Figueres og Tom Rivett-Carnac. Christiana Figueres er næppe kendt af mange, men hun har spillet en hovedrolle i forbindelse med Paris-aftalen. Hun blev udpeget som FN’s hovedforhandler i klimaprocessen efter det mislykkede COP15 i København i 2009 og frem til Paris-aftalen…

Genindfør tilslutningspligten

Det er besluttet, at Danmarks 400.000 gasopvarmede boliger senest i 2035 skal være overgået til en anden varmeforsyning. Det skønnes, at fjernvarme vil være den billigste og bedste mulighed for mindst 300.000 af disse boliger. Det kommer bare ikke til at ske med de nuværende rammebetingelser for fjernvarme. Et forsyningsområde anses i dag for egnet…

Fremtidens energisystem

Det statslige el-transmissionsselskab Energinet har frigivet en rapport om fremtidens energisystem, ”Systemperspektivanalyse 2022”. Rapporten kan downloades her: Systemperspektivanalyse 2022: Udviklingsveje mod fremtidens robuste energisystem | Energinet I rapporten præsenteres en række scenarier for udviklingen af Danmarks energisystem frem mod målet om 100% fossilfri energiforsyning. Læsning af rapporten kræver desværre betydelige tekniske kundskaber, men det er…

Forandringens vinde

”Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller”, siger et kinesisk ordsprog. Man kan roligt sige, forandringens vinde blæser, men denne verdens nationer kunne ikke på den netop afsluttede COP27-konference i Ægypten blive enige om nye CO2-begrænsninger. Der kom stort set ingen nye tilsagn. Kina, som er langt den største CO2-udleder, sigtede…

Går landbruget fri igen?

Landbruget er den sektor, der står for den største andel af Danmarks CO2-udledninger. Landbruget har til dato ikke leveret reduktioner, der er værd at tale om. Hvis det står til landbruget, er det ikke noget, der skal laves om på. De blå partier i Folketinget kæmper en herostratisk kamp for at lade landbruget opretholde status…

Vinduet lukker

FN’s miljøafdeling, UNEP, har netop udgivet sin trettende årlige statusrapport over klimaindsatsen i Verden, ”The Closing Window, Emissions Gap Report 2022” med undertitlen ”Climate crisis calls for rapid transformation of societies” – ”Klimakrisen fordrer hastige forandringer af samfundene”. Det er en diger og videnskabeligt velunderbygget rapport, der desværre ikke er let at læse. Rapportens hovedbudskab…

Skal forureneren betale?

Vi har et princip om, at hvis man forurener, må man påtage sig den økonomiske byrde ved at rydde op. Det gælder bare ikke landbruget. Hvorfor? 0,6% af landets befolkning ejer 62% af vores jord. De kan skalte og valte med den stort set efter forgodtbefindende, og det gør de. I over 30 år har…

Har atomkraft en fremtid i Danmark?

Ålborg, Syddansk, Københavns og Århus universiteter samt DTU har udgivet rapporten ”Fakta om atomkraft i Danmark”. Rapporten konkluderer, at el produceret med atomkraft er dobbelt så dyr som el produceret med vind og sol. Mens atomkraft forudsætter betydelige økonomiske tilskud og garantier, vil de nyeste havvindmølleparker give et milliardafkast til staten. Havvindmøller kan opføres på…

Loader…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Følg min Blog

Få nyt indhold direkte i din inbox.

%d bloggers like this: