World Energy Outlook 2021 – IEA-rapport som oplæg til COP-26 konferencen i Glasgow

Det internationale energiagentur, IEA, har udarbejdet en rapport, der er tænkt som et oplæg til klimakonferencen COP-26 i Glasgow i starten af november. Rapporten, World Energy Outlook 2021, indeholder en status over Verdens energisituation i dag og fire scenarier for den fremtidige udvikling: Opretholdelse af status quo – Verdens energisituation i dag fortsættes uforandret GennemførelseFortsæt læsning “World Energy Outlook 2021 – IEA-rapport som oplæg til COP-26 konferencen i Glasgow”

“Varmeplan 2021” – god vilje og spildte muligheder

Ålborg Universitet har frigivet en ny rapport, ”Varmeplan 2021”. Rapporten er interessant ved at påpege, at der er et stort potentiale for fjernvarme, bl.a. i de nuværende naturgasområder. Den sammenkæder vurderingen af fjernvarmepotentialet med muligheden for at udnytte overskudsvarme. Desværre tager den udgangspunkt i, hvordan samfundet ser ud i dag og tager således slet ikkeFortsæt læsning ““Varmeplan 2021” – god vilje og spildte muligheder”

De hellige køers land

Engang var det Indien, men nu er det Danmark. Hele Folketinget har kunnet samles om et ”historisk” forlig om landbrugets udledning af drivhusgasser og kvælstof. Et bindende krav om 55-65% reduktion i forhold til 1990. I denne sammenhæng betyder ”bindende” ikke noget, da det skal nås ved frivillighed, hvilket er ensbetydende med, at det ikkeFortsæt læsning “De hellige køers land”

Sæt fokus på elnettet

Regeringen frigav 29/9-2021 et 196 sider langt ”Klimaprogram”. Det er med rette blevet kritiseret for at være for ukonkret og for langsomt i forhold til behovet for hurtige CO2-reduktioner. Der skal handles nu, men hvilke handlinger? Det er en almindelig opfattelse, at samfundet skal elektrificeres. Vi skal udfase al fossil energi og bruge strøm iFortsæt læsning “Sæt fokus på elnettet”

Begræns landbrugets husdyrhold og omlæg til økologi

Blå blok mener, at landbrugets CO2-reduktioner skal realiseres gennem en frivillig ordning. Alternativt kræver de, at regeringen finder 6 mia nye skattekroner, som skal finansiere tiltagene. Erfaringerne med frivillige ordninger i landbruget er meget, meget ringe. Man skal være dybt naiv for i ramme alvor at kunne tro på, at det er en vej, derFortsæt læsning “Begræns landbrugets husdyrhold og omlæg til økologi”

Cand. Scient. i Almen Teknologi

Der er efterhånden almindelig enighed om, at sektorkobling er en af de vigtigste nøgler til succes med til den grønne omstilling. Sektorkobling indebærer værdiskabelse i mellemrummet mellem to eller flere sektorer. Et eksempel: Når vi i fremtiden laver grøn brint af grøn strøm fra vind og sol, er der et energitab i form af varme.Fortsæt læsning “Cand. Scient. i Almen Teknologi”

Giver 4 mia kr i støtte til hybridbiler mening?

I august 2021 blev der solgt ca 15.000 nye biler. Ca 15% var elbiler, ca 40% var plugin-hybridbiler. Er det godt eller skidt? Er vi på rette vej? Køberne af de ca 6.000 plugin-hybridbiler har fået en rabat på registreringsafgiften på over 100.000 kr hver. Det er ikke underligt, at der er mange, der harFortsæt læsning “Giver 4 mia kr i støtte til hybridbiler mening?”

Det er egentlig så enkelt…

3. maj 2021 var en ganske almindelig dag med ganske almindeligt vejr: kraftig blæst fra nordvest. På strækningen mellem Hanstholm og Fredericia stod ca halvdelen af vindmøllerne stille. Hvorfor? Fordi der ikke var aftagere til den strøm, møllerne kunne have produceret. Sådan nogle dage som 3. maj er der masser af hvert år. Vi harFortsæt læsning “Det er egentlig så enkelt…”

Er forskning løsningen på klimakrisen?

Svaret er heldigvis nej. Vi har allerede de teknologier, vi har brug for. Det er implementeringen af dem i samfundet, vi mangler. Forskning kan og vil forbedre teknologierne, gøre dem mere effektive, tilgængelige og billigere, så derfor skal vi selvfølgelig blive ved med at forske – men det skal ikke afholde os fra at gøreFortsæt læsning “Er forskning løsningen på klimakrisen?”