Om CO2-afgift og en vej til det fossilfrie samfund

TV-avisen 3/8-2021 kl 21 havde en god og en dårlig nyhed om industriens CO2-udledninger. Den gode nyhed var, at de små og mellemstore virksomheder har nedbragt deres CO2-udslip med 18% siden 2015. Men er det meget eller lidt i forhold til vores 2030-mål om 70% i forhold til 1990? Skal vi være imponerede og tilfredse?Fortsæt læsning “Om CO2-afgift og en vej til det fossilfrie samfund”

Er det med klimaforandringer bare noget, vi leger?

Massive oversvømmelser i Tyskland og Benelux. Ekstrem hedebølge i Sydøsteuropa. Skovbrande i Middelhavsområdet, Canada og Californien. Oversvømmelser i Kina og Indien. Rekordafsmeltning af is i Grønland – 8 mia tons om dagen! Det er bare nogle få vidnesbyrd om, at klimaændringerne går hurtigere end denne verdens politikere kan følge med til. Med den nuværende kursFortsæt læsning “Er det med klimaforandringer bare noget, vi leger?”

Det går ikke bare for langsomt – det går slet ikke

De voldsomme oversvømmelser i Tyskland, Belgien og Holland er et vidnesbyrd om, at klimaforandringerne allerede foranlediger tab af menneskeliv og store økonomiske og menneskelige tab. Den tyske præsident Frank-Walther Steinmeyer siger, at Tyskland er nødt til at gøre mere og gøre det hurtigere end hidtil antaget. Det internationale energiagentur, IEA, har opfordret alverdens regeringer tilFortsæt læsning “Det går ikke bare for langsomt – det går slet ikke”

Hvor blev ingeniørerne af?

Den grønne omstilling er udenfor konkurrence Danmarkshistoriens største projekt. Inden vi er færdige i 2050, vil det have kostet tusindvis af milliarder af kroner, som vil blive investeret af det offentlige, erhvervslivet og privatpersoner. Den grønne omstilling er et teknisk projekt. Energiproduktion, -lagring og -distribution, transport og varmeforsyning er rent tekniske aktiviteter. Omstillingen i industrienFortsæt læsning “Hvor blev ingeniørerne af?”

Spar et milliardbeløb og levér bedre service

Regeringen har igangsat opgaven med at bygge et kørestrømsanlæg til jernbanen Fredericia-Ålborg. Først skal anlægget projekteres. Projekteringsopgaven er EU-udbudspligtig. Det tager mindst et år. Når rådgiveren er fundet, tager det et par år at projektere anlægget. Herefter skal der findes en entreprenør, der skal bygge anlægget. Den opgave er også EU-udbudspligtig. Igen mindst et år.Fortsæt læsning “Spar et milliardbeløb og levér bedre service”

Klimaet blev taber ved infrastrukturplan til 160 mia kr

28. juni 2021 blev der indgået et forlig om en infrastrukturplan på 160 mia kr, der skal investeres frem mod 2035. Alle Folketingets partier står bag den del, der vedrører kollektiv trafik (86 mia kr), mens Enhedslisten og Alternativet står udenfor aftalen om vejtrafikken (64 mia kr). En gennemgang af projekterne bag den meget omfattendeFortsæt læsning “Klimaet blev taber ved infrastrukturplan til 160 mia kr”

43 mia i støtte til biogas inden 2030

Statsstøtten til biogasområdet går kun én vej: opad. Ifølge den seneste prognose skal der bruges 43 mia skattekroner til at støtte biogas frem mod 2030. Forventningen er, at 70% af vores gasforbrug i 2030 vil komme fra biogas, som fødes ind i naturgasnettet. De sidste 30% vil være fossil gas. Siden 1970’erne har vi investeretFortsæt læsning “43 mia i støtte til biogas inden 2030”

Skal vi bruge 16 mia på nye gasfyrede decentrale kraftvarmeværker?

Ingeniørforeningen i Danmark og Aalborg Universitet har udarbejdet en rapport om grøn omstilling. De konstaterer meget rigtigt, at når der ikke er tilstrækkeligt med sol og vind til at dække energibehovet, skal der skaffes energi andetstedsfra. Deres bud er, at vi frem til 2035 bruger 16 mia kr på at opføre nye gasfyrede decentrale kraftvarmeværker.Fortsæt læsning “Skal vi bruge 16 mia på nye gasfyrede decentrale kraftvarmeværker?”

Kommentar til klimafremskrivningerne

Energistyrelsen har udgivet Klimarådets Basisfremskrivning 2020 og styrelsens egen Klimafremskrivning 2021. Begge rapporter bygger på en såkaldt “frozen policy”, hvor der kun medtages aktiviteter, der allerede er vedtaget. De kan bruges til at bedømme, hvor tæt vi er på 70%-målet i 2030 og målet om klimaneutralitet i 2050. Af rapporterne kan ses, at der manglerFortsæt læsning “Kommentar til klimafremskrivningerne”