Kommentar til klimafremskrivningerne

Energistyrelsen har udgivet Klimarådets Basisfremskrivning 2020 og styrelsens egen Klimafremskrivning 2021. Begge rapporter bygger på en såkaldt “frozen policy”, hvor der kun medtages aktiviteter, der allerede er vedtaget. De kan bruges til at bedømme, hvor tæt vi er på 70%-målet i 2030 og målet om klimaneutralitet i 2050. Af rapporterne kan ses, at der manglerFortsæt læsning “Kommentar til klimafremskrivningerne”

Vi kan ikke fravælge brint

Danmarks Radio havde brint som emne i “Guld og grønne skove” 17. maj 2021. Man diskuterede, om brint har en fremtid, eller om brint er for dyr. Professor Hans Lund fra Ålborg Universitet påstod, at vi skulle have 3 gange flere vindmøller, hvis alle kørte i brintbiler, end hvis alle kørte i elbiler. Årsagen er,Fortsæt læsning “Vi kan ikke fravælge brint”

Biokul giver ikke CO2-reduktioner i landbruget

På Risø er et forskerhold i gang med at udvikle en proces til pyrolyse af biomasse som for eksempel halm. Processen omdanner ca halvdelen af biomassen til gas og olie, der kan bruges som brændstoffer i for eksempel fly, mens den anden halvdel bliver til biokul, som tænkes spredt ud på markerne. Biokul nedbrydes ikkeFortsæt læsning “Biokul giver ikke CO2-reduktioner i landbruget”

Mere grøn energi forudsætter energilagring

Politiken citerer i dagens avis en amerikansk klimaprofessor, Michael Mann, for at opfordre til, at vi opsætter mange flere vindmøller og solceller nu frem for at vente, til der er udviklet bedre teknologier (den såkaldte “hockeystav-model”, som regeringen ønsker at anvende). Professoren overser det faktum, at den grønne energi svinger med vejret og årstiderne, ogFortsæt læsning “Mere grøn energi forudsætter energilagring”

Hvorfor denne blog?

Den grønne omstilling er en historisk stor forandring, der går på tværs af hele vores administrative og tekniske verden. Alle ministerier er involveret. Alle tekniske discipliner er involveret. Vi har i generationer specialiseret os mere og mere. Det giver stor viden i dybden men desværre på bekostning af bredden: forståelsen af, hvad andre specialer bidragerFortsæt læsning “Hvorfor denne blog?”