Er en aftale en aftale?

I 2017 etablerede jeg et sdolcelleanlæg på taget af mit sommerhus i Thy. Jeg havde ansøgt om ”forhøjet pristillæg”, hvilket indebærer, at jeg bliver betalt med 1,02 kr pr kWh, jeg sender ud på nettet. Afregningen sker på timebasis. Det betyder, at indenfor en given klokketime bliver jeg afregnet for den mængde strøm, jeg har sendt ud på nettet fraregnet den mængde strøm, jeg har forbrugt i løbet af timen. Jeg har en skriftlig aftale med Energinet om ”forhøjet pristillæg” i 10 år fra idriftsættelsen af anlægget. Det lyder ganske simpelt.

Nu meddeler Energinet, at der fremover ikke skal afregnes på timebasis men på øjebliksbasis. Det er forårsaget af ny EU-regulering. Hvad betyder det så for mig? Et lille eksempel vil belyse det:

Lad os antage, at jeg indenfor en given time har et elforbrug på 3 kWh den første halve time og intet forbrug den anden. Det var overskyet den første halve time, så min produktion i denne halve time er 0 kWh. I den anden halve time var min produktion 3 kWh, fordi solen skinnede. Med timeafregning dækkes mit forbrug af min produktion. Med øjebliksafregning skal jeg betale den aktuelle elpris for mit forbrug på 3 kWh, og jeg bliver afregnet for min produktion på 3 kWh med 3*1,02 kr = 3,06 kr.

Prisen for el varierer med stor afhængighed af, om der er vind og sol men har for det meste ligget mellem 1 og 5 kr pr kWh det sidste par år. Man kan regne ud, hvilken forskel afregningsformen gør time for time, men det store billede er, at det bliver dyrere for solcelleejerne. Energinet har estimeret, at ændringen i gennemsnit vil koste solcelleejere med timeafregning 475 kr pr år.

Åh, Herregud, 475 kr om året er jo ikke nogen formue, vil du måske tænke. Nej, men tilskudsordningen blev etableret, fordi der på dét tidspunkt var meget dårlig økonomi i private solcelleanlæg, og samfundet var interesseret i at få mange anlæg sat op, fordi det er vedvarende energi, og det ville styrke teknologiudviklingen, hvilket også er sket. Pristillægget blev sat så lavt, at det kun lige akkurat kunne betale sig at anskaffe et anlæg. Jeg har regnet ud, at mit solcelleanlæg vil have en simpel tilbagebetalingstid på 17-20 år afhængigt af mit egetforbrug. Med øjebliksafregning vil jeg ikke kunne få dækket anskaffelsesomkostningerne indenfor anlæggets levetid på forventeligt 20 år – og slet ikke kapitalomkostningerne. Det var simpelthen en rigtig dårlig investering.

Jeg sidder nu tilbage med en skriftlig aftale, som min aftalemodpart – Energistyrelsen – ændrer til egen fordel. Er det lovligt? Jeg troede, at en aftale var en aftale. Kan jeg også ændre aftalen til min fordel? Kan jeg for eksempel kræve, at jeg vil have 2 kr pr kWh, jeg sender ud på elnettet? Nej, den går ikke! Men hvorfor kan Energistyrelsen så? Hvis det hér går igennem, kan man så overhovedet regne med en aftale? Er den overhovedet det papir værd, den er skrevet på?

Energistyrelsen henviser til, at det skyldes EU-regulering, men det er en meget dårlig undskyldning. Der er ikke noget, der forhindrer Energistyrelsen i at give solcelleejerne en kompensation for at slippe ud af den aftale, de har indgået, for mit vedkommende i 2017. Hvorfor gør de ikke det frivilligt og på eget initiativ? Det ville da være rettidig omhu. Man kan da ikke bare sådan rage penge til sig i modstrid med indgåede aftaler!

I 2017 fik jeg månedlige afregninger fra Energistyrelsen for den strøm, jeg havde sendt ud på nettet. Overskueligt og let at forstå. Så kom der pludselig månedlige indbetalinger fra en organisation, der hedder Vindstød. Det er ikke nogen, jeg har valgt eller i øvrigt kender. De sender ikke nogen opgørelser, der kommer bare et beløb ind på min bankkonto. Og så er der begyndt at komme regninger fra Energistyrelsen. Hvorfor skal jeg betale penge for at levere strøm? Jeg skrev til Energistyrelsen og fik en gang tågesnak, som jeg ikke forstod noget af, retur. Det har vist noget med elprisen på spotmarkedet at gøre, men det har ikke noget med mig at gøre. Det fremgår ikke af min skriftlige aftale. Der kommer betalinger, der kommer regninger, men der kommer ingen oversigter, der kan sandsynliggøre, at det, der sker, overhovedet er forankret i virkeligheden. Det ser helt vilkårligt ud fra min side. Jeg har skrevet endnu en gang til Energistyrelsen og fået endnu en gang tågesnak retur.

Jeg er glad for mit solcelleanlæg, og jeg synes, det er en samfundsmæssig gestus, at jeg har investeret et stort beløb i et solcelleanlæg, der producerer el til fællesskabet, uden at det har kostet samfundet en krone. Men jeg føler mig ualmindelig skidt behandlet af myndighederne. Hvis jeg havde haft nogen anelse om det forløb, jeg har været igennem, havde jeg aldrig investeret i et solcelleanlæg. Det er jo egentlig ærgerligt, for vi har brug for grøn strøm, og det må da være en stor succes, at private investorer leverer produktionskapacitet, uden at det koster samfundet en krone. Måske kunne de få mange flere til at investere, hvis de behandlede os investorer fair, lovmedholdeligt og med respekt.

One thought on “Er en aftale en aftale?

  1. Vi købte solceller i 2011. Dengang på en aftale en årlig afregning. Da vores solceller producerer 44-46oo kWh pr år og vores forbrug er på ca 2600 kWh pr år solgte vi ca 2000 kWh pr år til en pris, der ca. dækkede omkostningerne ved at være tilsluttet el nettet. Vi brugte jo så at sige nettet til lagring. Alt sammen rimeligt fair og til at forstå. Siden da er afregning, ordninger, selskabsformer m.m. ændret i et omfang, så vi ganske simpelt har opgivet at følge med og forstå, afregninger m.m. Desværre mange gange med tilbagevirkende kraft. Jeg selv er civilingeniør og HD(O) og min kone biolog og MPA, så vi synes da vi burde kunne forstå sammenhængene.
    Ja, og hvad er øjebliksafregning. Teoretisk er der jo uendeligt mange øjeblikke i en time, så det indebærer jo, at der skal høstes uendeligt mange data hos forbrugeren. Så også på dette felt bevæger verden sig mod større og større kaos.

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: