Hvad med forbruget?

Den grønne omstilling har udviklet sig til at være et teknisk drevet projekt, og det ligger da også lige for at løse tekniske problemer med tekniske midler. Man har overset, at der ligger et enormt potentiale i løsninger med fokus på vores forbrug. FN’s klimapanel peger på, at der er et potentiale for reduktioner på 30-70% af vores udledninger baseret på ændrede forbrugsmønstre. I dag kan kun 9% af de reduktioner, der er resultatet af vores nationale klimaindsats, henføres til vores forbrug. Vores forbrug er stadigt stigende – for eksempel steget 5% fra 2020 til 2022. Regeringens klimastrategi er ”grøn vækst”, altså en fortsat forøgelse af vores forbrug.

Den billigste, hurtigste og nemmeste måde at reducere Danmarks udledninger er ellers at skære ned på vores forbrug. For eksempel ville det skære mellem 5,5 og 8,5% af vores nationale udledninger, hvis vi alle fulgte de nationale kostråd og herunder skar ned på vores forbrug af kød. Men også vores forbrug af transport bidrager væsentligt. Vi kan hver især reducere antallet af kørte kilometer, og vi kan omlægge dele af vores transportforbrug til kollektiv transport.

Det er noget, vi hver især kan gøre, men vi gør det ikke i tilstrækkelig grad. Regeringen er nødt til at give sit bidrag, blandt andet i form af beskatning af klimabelastende forbrug, tilskud til omlægning til kollektiv transport og støtte til omlægning fra naturgas til fjernvarme.

Det ser ud til, at der vil komme en CO2-skat på landbruget, men den ser ud til at blive alt for lav til at have tilstrækkelig effekt. Og det er jo helt nærliggende at lave en særskat på kød differentieret efter klimabelastningen, så oksekød beskattes mest og fjerkræ mindst. Man kunne også lave en differentieret moms, hvor plantebaserede næringsmidler slipper med en meget lav moms. En særskat på benzin og diesel vil også hjælpe. I den sammenhæng er det pinligt, at vi fastholder en lavere skat på diesel end Tyskland og derved henter 2 mia kr om året på dieselafgifter betalt af tyske vognmænd, der krydser grænsen for at tanke billig diesel. En luftfartsskat, der virkelig kan mærkes, vil nedbringe vores forbrug af flyrejser. Uheldigt for rejsebranchen men godt for klimaet.

Det vil regeringen ikke! Nej, grøn vækst er sagen. Hvis vi siger, at væksten er grøn, gør det ikke noget, at udledningerne stiger. Når vi for eksempel brænder biogas lavet af svinegylle af, gør det ikke noget, at vi smider CO2’en op i atmosfæren, for klimabelastningen er allerede regnet med, da vi producerede gyllen. Vupti – så er sort blevet til grønt. Og så kan vi prale af at være et foregangsland. Og fortsætte med at have EU’s næsthøjeste udledning pr. borger, kun overgået af Luxembourg. Og landbruget kan blive ved med at forurene jorden, grundvandet, vandløb og søer, fjorde og bælter og havet. Det storforbrugende foregangsland er i gang med at ødelægge eksistensgrundlaget for fremtidige generationer, men det gør ikke noget, for vi kalder det jo grønt!

Regeringens seneste udspil om konkurrenceudsættelse af affaldssektoren er endnu et eksempel på en helt fejlslagen politik. Målet er af afvikle ca 10 af vores 32 affaldsforbrændingsanlæg, fordi de indenlandske affaldsmængder falder på grund af vores omfattende kildesortering af affald. Det lyder fornuftigt, men det er det ikke. De 10 affaldsforbrændingsanlæg skal lukkes ved, at de går konkurs. Det efterlader en enorm gæld hos de kommuner, der ejer de 10 anlæg. Anlæg, der er blevet opgraderet de seneste år og derved har opbygget en betydelig gæld, vil gå konkurs. Vi laver en lov, der lukker de mest effektive anlæg. Genialt! Og hvad med alle de fjernvarmeforbrugere, der får deres varne fra de 10 lukkede anlæg? Flere af anlæggene vil formentlig gå konkurs allerede ved lovens ikrafttræden 1. januar 2025, fordi de i forbindelse med selskabsgørelsen ikke kan opnå finansiering af deres gæld på rimelige vilkår. Men det er ikke muligt at erstatte varmeproduktionen fra affaldsanlæggene med andre varmekilder som store varmepumper på bare halvandet år. Skal alle de berørte varmekunder så lægge om fra fjernvarme til private varmepumper, brænde el af i elradiatorer eller bare sidde og fryse med koldt vand i hanerne fra starten af 2025? Det er ikke bare dumt, det er også så uigennemtænkt, at det råber til himmelen. Hvorfor ikke bare lade affaldssektoren være i fred? Lad anlæggene køre, til de er afskrevne og importér affald fra resten af EU – som vi allerede gør – for at skaffe råvarer til anlæggene? Og vi slipper for dyre EU-udbud og en situation, hvor affald køres på kryds og tværs af landet i stedet for bare at blive kørt til det nærmeste affaldsforbrændingsanlæg. Hvorfor kan regeringen ikke forstå, hvor himmelråbende tåbeligt dette er?

Den grønne omstilling er ikke nem at overskue, men det undskylder ikke regeringen for at gøre det forkerte og undlade at gøre det rigtige. Når Klimarådet kommer med rapporter, regeringen ikke kan lide, fyrer de formanden eller lægger op til en halvering af Rådets bevilling. Når Energistyrelsen laver den årlige fremskrivning, påvirker politikerne styrelsen aktivt til at medregne besparelser(!!!) fra den nye lov om affaldssektoren, og når det så alligevel ikke ser pænt nok ud, flytter de ansvaret over fra Energistyrelsen til Klimaministeriet, hvor det er meget lettere for regeringen at ”tæmme” de uregerlige embedsmænd. Hvorfor er det regeringen så magtpåliggende at tegne et skønmaleri frem for at stå ved de faktiske forhold? Det må da være ethvert anstændigt menneskes ønske at bygge fremtiden på sandhed frem for på løgn og bedrag.

Der er brug for en ny start. Hvis regeringen ikke vil, er der brug for en ny regering. Vi har ikke tid til at vente til 2026 på at få en ny regering, så man kan kun håbe på, at den bliver væltet eller vælter sig selv forinden. Eller at den kommer på bedre tanker og tager sit ansvar for Danmarks og klodens fremtid alvorligt.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: