Fjernvarme til 300.000 gaskunder

Inden 2035 skal 300.000 af Danmarks 400.000 boliger, der opvarmes med naturgas, omstilles til fjernvarme. De resterende boliger skal omstilles til private varmepumper. Fjernvarmen skal udbredes i de tættest bebyggede områder, varmepumper i områder med mere spredt bebyggelse og i mindre småsamfund. Nedenstående 14 forslag til ændring af de rammebetingelser, der er gældende i dag for udbredelse af fjernvarme, er en vej til sandsynlig indfrielse af målet.

 1. Ved planlægningen af udrulning af fjernvarme skal de økonomiske beregninger, der belyser anlæggenes rentabilitet, fremlægges for borgerne, formidlet på en måde, der er forståelig for almindelige mennesker uden særlige forudsætninger indenfor teknik og fjernvarme. Beregningerne skal udføres og fremlægges for alle gaskunder, hvad enten de konkluderer rentabilitet eller det modsatte.
 1. Afskrivningsperioden for nye fjernvarmeanlæg skal sættes til minimum 50 år.
 1. Der skal opstilles begrundede kriterier for fjernvarmesystemers og varmepumpers effektivitet.
 1. Alternativerne fjernvarme eller private varmepumper skal vurderes via beregninger af totaløkonomien i anlæg og drift af løsningerne over en beregningsperiode på 30 år.
 1. Brændselsprisernes forventede udvikling over de kommende 30 år skal i beregninger af rentabilitet fastlægges på en standardiseret måde.
 1. Beregningerne skal baseres på en tilslutningsgrad til fjernvarme på 90%. Igangsætning af et fjernvarmeprojekt skal forudsætte en initial tilslutningsgrad på mindst 50%. Kommunernes mulighed for at pålægge tilslutningspligt skal genindføres hurtigst muligt. Tilslutningspligten kan gradueres, så boligejerne er berettigede til at benytte deres nuværende varmeløsning, så længe de ønsker, dog maksimalt 15 år.
 1. Prisen for stikledninger til fjernvarme skal afspejle, at de er langt billigere at anlægge samtidig med gadeledningerne end senere. Besparelsen skal komme de boligejere, der tilslutter sig fra starten, til gode og indgå i rentabilitetsberegningerne.
 1. Boligejere bør have tilbud om finansiering af en væsentlig del af tilslutningsomkostningen. Det finansierede beløb skal i så fald afregnes over boligejerens varmeregning over de første 20 års drift.
 1. Prisen for den nødvendige forstærkning af elnettet i områder med varmepumper skal medtages i de samfundsøkonomiske beregninger.
 1. For hvert område skal der laves beregning af totaløkonomien ved anlæg og 30 års drift for begge alternativer. Kommunen skal offentliggøre beregningerne.
 1. Det bør overvejes, om man vil give rabat på gasprisen til boligejere, der skal vente mere end nogle få år på at få fjernvarme, og som forpligter sig til at aftage fjernvarmen, når den kommer, samt om man på andre måder kan hjælpe gaskunder, der lider under de høje gaspriser.
 1. Rækkehusbebyggelser skal tilbydes en kollektiv varmeløsning, da støjregler og -gener forhindrer brug af luft-til-vand varmepumper i rækkehusbebyggelser. Det kan være fjernvarme eller termonet.
 1. Alle boligejere i et forsyningsområde skal tilbydes samme pris for varme og for tilslutningsgebyr. Det skal også gælde, hvis et forsyningsselskab dækker mere end én kommune.
 1. Arbejdet med at konkretisere disse anbefalinger og omsætte dem til lovtekst eller bekendtgørelser foreslås lagt i hænderne på Energistyrelsen. Det lovforberedende arbejde skal afsluttes hurtigst muligt, da rammebetingelserne har stor betydning for den enkelte boligejer, der lider under den høje og uforudsigelige gaspris, og som derfor vil være tilbøjelig til at omstille til en varmepumpe i nær fremtid.

Begrundelser for ovenstående forslag kan findes i notatet ”Rammebetingelser for valg mellem fjernvarme og varmepumper – Baggrundsnotat”. Kan downloades på denne hjemmeside under fanebladet “Viden”.

Vi kan ikke vide med sikkerhed, at de ændringer i rammebetingelser, der er foreslået i dette notat, vil føre til, at 300.000 gasfyr konverteres til fjernvarme. Men vi kan være sikre på, at alle forslagene vil medvirke til at øge det samlede antal gasfyr, der konverteres til fjernvarme. Dette er i både samfundets og boligejernes interesse. Da de foreslåede ændringer er stort set udgiftsneutrale for staten og kommunerne, skal der lyde en kraftig opfordring til at gennemføre dem hurtigst muligt.

18.januar 2023

Udarbejdet af en tværkommunal og tværpolitisk borgergruppe for udbredelse af fjernvarme. Borgergruppen repræsenterer 6 kommuner i det storkøbenhavnske område.

One thought on “Fjernvarme til 300.000 gaskunder

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: