Affald på afveje

Et lovforslag om affaldssektoren er i høring med frist 14. marts 2023. Hensigten med lovforslaget er at reducere forbrændingskapaciteten, så den passer til den reducerede mængde restaffald, der er resultatet af loven om affaldssortering. Endvidere at konkurrenceudsætte affaldsforbrænding med henblik på at reducere prisen på affaldsforbrænding.

Det lyder meget godt. Det lyder jo underligt at importere affald for at holde vores forbrændingsanlæg kørende, og vi vil jo også gerne spare nogle penge på renovationskontoen, ikke?

Men hvordan ser virkeligheden ud?

Forbrændingsanlæggene er kommunalt ejede. Et forbrændingsanlæg er et anlæg i milliardklassen. Sådan et anlæg har en levetid. Før eller siden må det jo bortskaffes, og det bør kommunerne opspare midler til gennem anlæggets levetid, så det ikke kommer som en bombe i kommunernes budgetter, når det sker. Man kan også bare lade anlægget stå og overlade det til vores børn og børnebørn at rive det ned…

Affaldsforbrænding er en kommunal forpligtelse. Kommunerne har ikke kunnet undslå sig men er forpligtet til at løse opgaven, hvilket ofte sker i samarbejder på tværs af kommuner. Kommunerne har rigtig mange penge bundet i affaldsforbrændingsanlæggene, og det vil være et hårdt slag for de kommuner, der kan blive tvunget til at skrotte deres forbrændingsanlæg, før det er afskrevet, på grund af denne nye lov. Det virker jo også helt barokt at smide milliardværdier ud, når det ikke er nødvendigt. Vi kan simpelthen fortsætte med at importere affald i mængder, der giver mulighed for at drive alle vores forbrændingsanlæg, indtil de er afskrevne. Vi har høje miljøkrav til vores affaldsforbrænding, så der kan sagtens være en global miljøgevinst ved at brænde importeret affald af i Danmark frem for deponering eller forbrænding i oprindelseslandet.

Men hvad så med vores CO2-regnskab?

Det er meget simpelt. Vi skal under alle omstændigheder etablere CO2-fangst på alle vores forbrændingsanlæg, og CO2’en skal deponeres i undergrunden. Når det er sket, vil importeret affald ikke påvirke vores klimaregnskab. I bedste fald vil vores bidrag med afbrænding af importeret affald spare opførelse af forbrændingsanlæg i andre lande. Herved spares masser af CO2.

Der er også lige det med varmen og strømmen. Vores 23 forbrændingsanlæg leverer i dag knap en fjerdedel af al varmeproduktionen til fjernvarme og ca 5% af den strøm, vi forbruger. Regeringens mål om, at 8 værker skal lukkes, vil medføre, at 8% af fjernvarmen forsvinder og skal erstattes af et andet energiforbrug. Der skal etableres nye varmeværker på de lukkede adresser, og værkerne skal løbende forsynes med energi. Hvis øvelsen er at etablere 8 nye store varmeværker baseret på for eksempel store industrielle varmepumper, vil det være meget bedre for både klimaet og kommunerne, hvis man omstiller 8 naturgasfyrede varmeværker til varmepumper i stedet for at skaffe sig et problem ved at lukke 8 velfungerende forbrændingsanlæg.

Kan vi så håbe på, at konkurrenceudsættelse vil gøre affaldssektoren billigere? Det er nok meget optimistisk. Hvor skal besparelserne komme fra? Værkerne genererer ikke overskud til deres ejere, og de drives allerede overordentligt rationelt. Lovforslaget vil selskabsgøre forbrændingsanlæggene, men det vil være kommunerne, der ejer selskaberne – indtil de sælger dem til private firmaer, der som konsekvens af deres ejerskab skal have årlige afkast. Der er ikke andre end os forbrugere til at betale dem. Tror vi virkelig på, at det bliver billigere? Tværtimod vil det koste formuer at lave de udbud, kommunerne bliver tvunget til at lave for at finde det billigste selskab til at forbrænde deres affald. Vel at mærke til en pris, der ikke er lavere end i dag. Og som konsekvens kan vi så begynde at køre affald på kryds og tværs af landet. I dag køres affaldet generelt til det nærmeste forbrændingsanlæg. Hvem tror, det bliver billigere af at køre det til et anlæg, der ligger længere væk?

Dette lovforslag bærer præg af alene at være ideologisk begrundet. I den virkelige verden har vi indrettet os rigtig godt. Hvorfor ændre det? Der er intet rationale i at forbyde import af affald. Der er intet rationale i at transportere affald længere end højest nødvendigt. Der er intet rationale i at skrotte forbrændingsanlæg, før de er udtjent. Der er intet rationale i at opføre 8 nye varmeværker til erstatning for velfungerende varmeforsyninger, der allerede er på plads. Der er intet rationale i at indføre et fordyrende led, hvor nye ejere trækker penge – borgernes betalinger – ud af selskaberne for at tilgodese aktionærernes appetit på afkast.

Dette lovforslag vil kun gøre skade på klimaet og koste borgerne penge. Nogle rådgivere og jurister vil tjene penge på udbuddene, og nogle nye aktionærer vil tjene penge på udbyttet fra selskaberne. I dette lovforslag er der kun udgifter. Det er os almindelige borgere, der kommer til at betale regningen. Vil vi virkelig finde os i det?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: