Brintløsning til skibe typegodkendt

Canadiske Ballards danske afdeling i Hobro har fået typegodkendt brintdrevne brændselsceller til brug i skibe hos Norske Veritas. Brændselscellerne kommer i 200 kW enheder, der kan bygges op i stakke svarende til de enkelte skibes behov. Ballard er den første leverandør, der har fået typegodkendt en brændselscelleløsning til søfarten. Det er en rigtig god nyhed. Brintløsninger til skibe er nu blevet en hyldevare. Se

Marine Modules – Fuel Cell Power Products | Ballard Power

Den internationale skibsfart har været storleverandør af luftforurening med svovldioxid, kvælstofforbindelser (NOx’er) og partikler. Den internationale Maritime Organisation, IMO, har vedtaget et krav om, at skibe fra 2020 ikke må sejle på olie med et svovlindhold på over 0,5%. Den hidtidige grænse var 3,5%. Rederierne kunne vælge mellem at indkøbe olie med lavt svovlindhold, installere såkaldte scrubbere eller bruge et helt andet brændstof som for eksempel flydende naturgas, LNG. Scrubbere er røgrensere, der binder forureningen fra røgen i havvand, som derefter ledes ud i havet. Med scrubbere opfylder man IMO’s krav, men desværre ender forureningen så bare i havet i stedet for i luften. Løsningen er at få skibene over på brint. Det er glædeligt, at dette nu er teknisk og operationelt muligt.

Ballard leverer også brintløsninger til tog, lastbiler og busser. Se

Fuel Cell Systems Design & Integration | Ballard Power

Man kan i dag købe typegodkendte biler, busser, lastbiler, tog og skibe, der kører på brint. Fly kommer i 2024. Så er paletten fuld. Flaskehalsen i dag er ikke transportmidlerne men tilstrækkeligt med brint. Der er et marked for brint, men mangel på brint begrænser markedet. I foregangslandet Danmark er vi langt bagud med brint. Det har Evida, som ejer vores naturgasnet, opdaget. De har igangsat forundersøgelser af brintrør fra Esbjerg til Fredericia og fra vest for Holstebro til Mariager Fjord med afstikkere til gaslageret i Lille Thorup samt Ålborg. Ialt næsten 300 km. Det kan godt være, der bliver brug for disse brintrør, men hvis vi kigger frem mod brintsamfundet, vil det store behov for brint ligge dér, hvor der bor mange mennesker, i og omkring København, Århus, Odense m.fl. Hvis vi bygger brintanlæggene ved siden af fjernvarmeværkerne, minimerer vi behovet for transport af brint – det produceres og forbruges lokalt. Samtidig kan vi udnytte spildvarmen fra brintfremstillingen i fjernvarmenettene, hvor den fortrænger strøm eller biomasse, som ellers ville have været forbrugt. I den kontekst er de foreslåede brintrørforbindelser ligegyldige. Til gengæld vil det være essentielt at føre masser af strøm frem til fjernvarmeværkerne. Det er desværre ikke med i Energinets langsigtede plan for udbygning af højspændingsnettet.

Hvornår går det op for politikerne, at vi er nødt til at starte med en vision af det fossilfrie samfund, herudfra lave en plan for, hvordan vi kommer derhen og først derefter regne os frem til, hvor der bliver brug for brintrør og højspændingskabler?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: