Fjernvarme til naturgaskunderne!

Folketinget afskaffede i 2018 kommunernes mulighed for at pålægge lodsejere tilslutningspligt til kollektive energianlæg. Begrundelsen var, at lodsejerne skulle have et frit valg af opvarmning af deres boliger. Det ligner en smuk tanke.

Nu står vi med et akut problem med at gøre os uafhængige af russisk gas. Skal de 375.000 gaskunder så have varmepumper eller fjernvarme? Og kan vi vælge selv?

Aalborg Universitetscenter har netop frigivet ”Varmeplan Danmark 2021”. Det er en analyse af samtlige boliger i Danmark, med anbefalinger til fremtidig varmeforsyning. Fjernvarme foreslås indført på baggrund af energitætheden udtrykt som energiforbruget pr arealenhed, udtrykt i kWh/m2. Jo højere energitæthed des mere fordelagtig er fjernvarme. Rapporten anbefaler, at 260.000 boliger, der i dag er opvarmet med naturgas, skal omstilles til fjernvarme, mens 115.000 ejendomme omstilles til private varmepumper.

260.000 boliger vil få en billigere varmeforsyning, hvis de får fjernvarme, end de ville få, hvis de fik private varmepumper. Ser vi på anskaffelsen, koster tilslutning til (nyanlagt) fjernvarme typisk ca 40.000 kr, mens en privat varmepumpe koster ca 125.000 kr. Fjernvarme er støjfri, og ledningsnettet og varmecentralen vedligeholdes og opdateres løbende til bedste teknologi af fjernvarmeselskabet. Boligejerne skal selv forestå og betale for løbende vedligeholdelse af deres private varmepumper, som langsomt vil tabe effektivitet over deres forventede ca 20-årige levetid. Fjernvarme er langt mere attraktiv for boligejerne end private varmepumper – hvis ellers der er tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmen.

Her er vi tilbage ved den indledende konstatering af, at Folketinget har fjernet muligheden for tilslutningspligt. Vi har fået fornøjelsen af frit at kunne vælge den dyreste opvarmningsform, private varmepumper. Regeringen udlodder ovenikøbet støtte på 25.000 kr til gaskunder, der udskifter deres gasfyr med private varmepumper. Det er et lotteri, som vi ikke alle sammen kan vinde i. Det er en gåde, hvorfor nogle boligejere skal have denne fordel, andre ikke, men lad det ligge.

Både bortfaldet af muligheden for tilslutningspligt og tilskudslotteriet til varmepumper undergraver fundamentet for fjernvarmen. Hvis 1/3 af gaskunderne i et område med en energitæthed på for eksempel 12 kWh/m2 skifter til varmepumper, dumper hele nabolaget ned fra den midterste kategori med status ”anbefalet”, til den dårligste. Det betyder, at der ikke kommer fjernvarme, og hele nabolaget bliver altså tvunget over på varmepumper, på trods af, at folk bor så tæt, at fjernvarme er den billigste og bedste løsning. Er det dét, regeringen forstår ved et frit valg? At 1/3 af boligejerne kan vælge selv, hvorefter de resterende 2/3 bliver tvunget til at ”vælge” den samme, den dårligste løsning?

Staten har som det er beskrevet ovenfor en stort ansvar. Deres politik er decideret undergravende for fjernvarme. Kommunerne er ansvarlige for varmeplanlægning og dermed for udpegning af de områder, der skal udlægges til fjernvarme. Det burde være en meget enkel opgave, med Varmeplan Danmark 2021 i hånden. Sådan spiller klaveret bare ikke. I Nordsjælland har Rudersdal, Hørsholm, Allerød, Fredensborg og Helsingør kommuner overladt varmeplanlægningen til det fælleskommunale forsyningsselskab, Norfors. De vil ikke have fjernvarme. Varmeplanen for Rudersdal blev kasseret blankt af kommunalbestyrelsen i september sidste år. Norfors er blevet pålagt at lave en meget mere ambitiøs plan. I Hørsholm har en konkret forespørgsel om fjernvarme på Esbern Snares Vej afstedkommet svaret ”Der er ingen planer om fjernvarme i dit område på denne side af 2030” fra Norfors. Området er ellers udpeget med status ”Anbefalet” i Varmeplan Danmark 2021. Modsætningsvist har Vestforbrænding netop annonceret en varmeplan til 6,1 mia kr for deres forsyningsområde. Det burde være en kilde til inspiration.

De stigende gaspriser har helt forståeligt fået masser af gaskunder til at beslutte sig for at skifte til private varmepumper. Men hver gang en boligejer skifter til varmepumpe, bliver økonomien dårligere for de boligejere, der bliver tilbage og venter på fjernvarme. Det er simpelhen ikke rimeligt!

Regeringen bør straks gøre følgende:

1. Genindføre kommunernes mulighed for tilslutningspligt.

2. Stoppe tilskudsordningen til private varmepumper.

3. Tvinge kommunerne til at udpege de områder, der udlægges til fjernvarme, inden 1. september 2022.

Regeringen kan eventuelt senere genindføre støtten til private varmepumper i områder, der ikke er lagt ud til fjernvarme – men selvfølgelig først når varmeplanen er på plads.

Hvis kommunerne ikke laver varmeplanen inden tidsfristen, kan regeringen gøre klassifikationen i Varmeplan Danmark 2021 til den gældende varmeplan.

Hvis det offentlige ikke gør noget meget hurtigt, vil hundredetusindvis af boligejere, der kan spare masser af penge ved at få fjernvarme, blive tvunget over på varmepumper. Det har den sideeffekt, at vi mister muligheden for at udnytte overskudsvarme fra industrien og energisektoren (PtX). Den kan udnyttes i fjernvarmesystemerne, ikke i de private varmepumper. Så ud over boligejerne har også samfundet en helt overordnet interesse i, at vi indfører så meget fjernvarme som muligt.

Uret tikker hurtigt, og de private varmepumper skyder op som paddehatte i forstæderne. Det skal stoppes, indtil der foreligger varmeplaner overalt. Ellers bliver vi alle sammen tvunget over på private varmepumper. Hurra for det frie valg!

2 kommentarer til “Fjernvarme til naturgaskunderne!

  1. Det er vel fornuftigt at lade Norfors stå for planlægningen. Norfors bestyrer i forvejen de fleste (alle?) fjernvarmeselskaber i de pågældende kommuner.
    Rudersdal kommer med ny varmeplan 1. halvår 2022. Det er vel fornuftigt at det er den nye kommunalbestyrelse, der godkender den.

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: