Sænk forbruget

Den ulykkelige krig i Ukraine fortsætter, og vores tilskyndelse til at gøre EU uafhængig af russisk olie og gas stiger. EU dækker 40% af sit gasforbrug med russisk gas, og vi importerer svimlende 7,5 mio tønder råolie om dagen fra Rusland. De fleste af os kan nok blive enige om, at det må stoppes.

Politikerne funderer over, hvor vi så skal få vores energi fra. Der tales om at åbne et nyt oliefelt og øge gasproduktionen i Vesterhavet, og der er tanker om olie fra Iran og Venezuela og skifergas fra USA. For det ville jo være frygteligt, hvis vi kom til at mangle energi. Politiken skriver 12/3: ”Prischokket på energien vil bremse væksten og koste jobs”.

Vi skal selvfølgelig gøre os fri af russisk olie og gas, lad os bare starte dér, men lad det være en begyndelse. Vi skal gøre os fri af al olie og gas!

Jamen, det kan vi da ikke, det vil jo koste vækst og arbejdspladser, vil mange sige. Men jo, det er præcist dét, der er opgaven. Vores forbrug er alt for højt og udgør en trussel mod klimaet. Glem alt om vækst. Vi skal den anden vej. Reducere forbruget. Vi har en etisk forpligtelse til at gøre det. Fattige mennesker i Afrika og Asien lider under klimaforandringer, der basalt set har Vestens overforbrug som årsag. Folk er ikke lykkeligere i dag end for 50 år siden, men vi forbruger langt mere. Det er ikke forbrug, der skaber livskvalitet. Men forbruget skaber CO2 og dermed ødelæggelse af fremtidsmulighederne på denne klode. Vi skal have negativ vækst, og vi skal finde nye veje til at dele det arbejde, der er i samfundet.

2021 satte ny rekord i udslip af CO2 til atmosfæren. Hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader, skal vi reducere vores CO2-udslip med 7% om året! Men det stiger og stiger. Europa havde en mindre nedgang i 2021, men resten af Verden buldrer videre. Nu sender Putins krig enorme mængder CO2 ud i atmosfæren – som om det ikke var galt nok i forvejen. Putins krig er ikke bare en krig mod hans brødre, det er også en krig mod klimaet og dermed hele Jordens befolkning.

Vi skal ikke beklage, at energipriserne stiger. Det er vejen frem! Vi skal ikke svare på udfordringen ved at øge produktionen af olie og gas – endsige kul! Vi skal spare os ud af problemerne. En energiekspert fra World Economic Forum bemærker, at ”hvis alle EU-borgere justerede deres forbrug af bilkørsel til det gennemsnitlige niveau i Ungarn, ville EU slet ikke have behov for at importere olie fra Rusland” (Politiken 12/3). Vi skal først og fremmest køre mindre, men vi skal også køre i mindre biler. Regeringens afgiftslettelser til el- og hybridbiler har fået mange danskere til at købe store, energislugende SUV’er, hvorved klimagevinsten ved elbiler er forduftet. Vi skal ikke bare køre mindre, vi skal også køre i mindre biler.

Det er ikke så nemt at gøre sig fri af gas. Regeringen har en strategi om, at al gas til boligopvarmning skal erstattes af fjernvarme og varmepumper. Regeringen giver 25.000 kr i støtte til udskiftning af naturgasfyr med varmepumper, men det udhuler det økonomiske fundament for fjernvarme, ikke mindst fordi kommunerne i 2019 mistede muligheden for at kræve tilslutningspligt til nye, kollektive energiforsyningsanlæg – læs: fjernvarme. I praksis underminerer regeringens tilskud til varmepumper muligheden for fjernvarme, og gaskunderne tvinges over på varmepumper. Hurra for det frie valg! Det er ellers veldokumenteret, at fjernvarme er både billigere og bedre for både samfundet og forbrugerne end varmepumper for den helt overvejende del af de nuværende gaskunder.

Regeringens gasstrategi indebærer også, at industrien skal omstilles til biogas. Den er dejligt bæredygtig, forlyder det. Det er bare ikke rigtigt. Methan er methan, og når man brænder methan af, frigives der CO2 til atmosfæren. Biogassen bliver ikke bæredygtig af at være kommet ud af et biogasanlæg. Kulstoffet i biogassen kommer fra gylle og komøg. Argumentationen er, at CO2’en alligevel ville komme ud i atmosfæren, hvis vi bare spredte gyllen og komøget ud på markerne. Det er også rigtigt, men man overser, at det ikke er nogen naturlov, at vi skal have en enorm produktion af svinekød, fjerkrækød, oksekød og mejeriprodukter. Vi producerer langt mere, end vi forbruger. Overskuddet går til eksport. Men det kan vi holde op med. Kødproduktion er 10 gange mere klimabelastende end planteproduktion. Det er sympatisk at eksportere fødevarer til en global befolkning, der plages af mangel på fødevarer, men det er usympatisk, at det er kød og mejeriprodukter, vi producerer. Vi importerer enorme mængder af soyaskrå og andre grovvarer for at brødføde vores grotesk store bestand af husdyr. Danmark er netto-importør af protein. Vi kan og bør stoppe den absurde overproduktion af kød og eksportere plantebaserede fødevarer i stedet for at importere dem. Det er etik!

Vi kan selvfølgelig ikke ændre samfundet over natten, men vi skal have de rigtige mål. Vækst og øget forbrug af energi er helt bestemt den gale vej. Vi må starte på en frisk og gennemtænke, hvordan det bæredygtige samfund skal se ud. Og så må vi dele de penge og arbejdspladser, der kommer ud af det. Først da vil Danmark blive et foregangsland.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: