Geografisk differentieret tilslutningsafgift er en dårlig ide

I efteråret 2021 vedtog Folketinget, at tarifferne for tilslutning til elnettet af el-produktionsanlæg kunne differentieres geografisk. Det har nu udmøntet sig i et oplæg fra Energinet, hvor man skal betale ekstra for at tilslutte energianlæg i Østdanmark, fordi elnettet er højt udnyttet dér, og man skal betale ekstra for at tilslutte energianlæg i Vestdanmark, fordi produktionen allerede er større end forbruget dér. Formålet er at udnytte elnettet bedst muligt – og at hente nogle flere penge hos el-producenterne til udbygning af vores højspændingsnet.

Formålet med elnettet er at betjene Danmark. Formålet med Danmark er ikke at betjene elnettet. Elnettet skal selvfølgelig indrettes, så det betjener Danmark bedst muligt. Det er direkte ubegavet at lade placeringen af nye elproduktionsanlæg bestemme af, hvor der tilfældigvis lige nu er ledig kapacitet i elnettet. Elnettet skal bare udbygges dér, hvor Danmark har behov for det. Det er simpelt og let at forstå.

I Danmark har Energinet ansvaret for el-transmissionsnettet (højspændingsnettet), mens ansvaret for distributionsnettet (gadeledningerne) ligger hos lokale og regionale private selskaber. Energinet ejes af staten, det vil sige os alle sammen.

El-produktionsanlæggene sluttes til højspændingsnettet. Det er således kun dette net, som Energinets oplæg – og dette blogopslag – vedrører. Vi skal selvfølgelig udnytte højspændingsnettet bedst muligt, men med en forventning om et meget større elforbrug i forbindelse med den grønne omstilling skal højspændingsnettet formentlig forstærkes over det meste af landet. Det kan vi passende gøre i samspil med tilslutning af flere og flere nye el-produktionsanlæg.

Energinets oplæg er derfor fuldstændigt galt tænkt. El-produktionsanlæggene skal placeres dér, hvor de gør mindst skade på omgivelserne, hvor de er mest effektive, og hvor eventuel spildvarme kan udnyttes. Dét er de relevante kriterier. Jord og hav er ikke bare noget billigt skidt, man kan skalte og valte med efter forgodtbefindende. Det er en god idé at sætte vindkraft op i Vestdanmark og til havs, for dér blæser vinden meget. Det er en god idé at placere solcelleparker på de dårligste jorder – uanset hvor i landet, de befinder sig. Det er en god idé at løse balanceproblemet i elnettet ved at bygge brintanlæg med energilagre ved siden af fjernvarmeværkerne, uanset hvor de ligger, for så kan spildvarmen fra elektrolyse og elproduktion ud fra brint udnyttes. Det er en rigtig dårlig idé at lade tilfældig overkapacitet i elnettet i dag bestemme, hvor i Danmark vi skal lægge el-produktionsanlæg. Anlæggene kommer til at ligge der 20-50 år ud i fremtiden. Ødelæggelserne fra fejlplacerede el-produktionsanlæg kommer derfor til at vare i årtier.

Og så er der den sædvanlige tendens til at gøre alting unødigt indviklet. Det er Energinets ansvar, at el-transmissionsnettet til enhver tid og på ethvert sted har den kapacitet, der er nødvendig. Samfundet tilvejebringer midlerne til, at det kan lade sig gøre. Lad skattevæsenet lave nogle fornuftige og enkle regler for, hvad samfundet skal tjene på eller betale for el-produktion. Det er ikke en opgave for Energinet. Vi ser ind i en fremtid med hundredevis af vindmølle- og solcelleparker og op mod 400 energilagringsanlæg, der producerer strøm til elnettet, når der ikke er vind og sol nok til at dække efterspørgslen. Hverken placeringen af anlæggene eller beskatning af dem er Energinets kernekompetence. Lad Energinet koncentrere sig om dét, de er gode til: At styre højspændingsnettet.

Det er egentlig meget simpelt: Find de bedste steder til energianlæggene og indret elnettet efter dét. Hvis man vil beskatte elproducenterne hårdere, så gør det direkte og ikke ad kringlede omveje. Når produktionsprisen fortsat falder, er det rimeligt, at staten tager en stadig større del af det stadig større overskud, men det gør man ikke ved at placere vindmøller i Vestjylland eller solcelleparker på god landbrugsjord i Østdanmark. Det er simpelthen helt forkert tænkt. Og det hele startede med aftalen om geografisk differentierede tilslutningstariffer for el-produktionsanlæg. Det skal vi lige have Folketinget til at lave om igen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: