Kan Danmark være et foregangsland uden brint?

European Hydrogen Week løber af stabelen 29/11 til 3/12-2021 i Bruxelles. EU’s Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, holdt en veloplagt åbningstale, der tegnede billedet af brint som et fundament under det klimaneutrale samfund og EU som Verdens førende aktør indenfor forskning, innovation, udvikling og implementering af brint i vores samfund. Brintsamfundet er stadigvæk kun i sin spæde barndom, men det tager allerede fart. Ursula von der Leyen henviste til ambitionen om, at 1 kg brint skal koste højest 1,8 Euro i 2030. Når dette mål nås, er brint med dagens priser og afgifter lige så billig som diesel pr. energienhed – men hvis vi får en CO2-afgift eller yderligere afgifter på fossile brændsler eller prisen på råolie stiger, vil brint være billigere end diesel før 2030. EU har en brintstrategi, og Kommissionens næstformand, Frans Timmermanns, der er ansvarlig for EU’s aktiviteter indenfor den grønne omstilling, herunder EU’s brintstrategi, giver også en keynote-præsentation på konferencen.

Danmark er repræsenteret ved to tekniske indlæg, der gives af professorer fra ”DTU Energikonvertering”. Herudover er der ingen danske aftryk i konferenceprogrammet. Unægteligt lidt tyndt af et foregangsland at være. Vi har ingen glæde af at være et foregangsland, hvis der er gabende tomt bag os – hvis resten af Verden går i en anden retning end os. De danske forskningsmidler er i årevis blevet satset på danske ”styrkepositioner”, herunder især fremstilling af methanol, men methanol har to grimme skavanker: Det er meget dyrere end brint, fordi det laves af brint, og der slipper CO2 ud i atmosfæren, når man brænder det af. Dét er nok den bedste forklaring på, at EU ikke interesserer sig nævneværdigt for methanol. PtX (fremstilling af systetiske brændstoffer ved brug af elektricitet) er overhovedet ikke nævnt i konferenceprogrammet!

Vi må håbe, der er mange fra dansk erhvervsliv og fra embedsværket, der deltager i konferencen. Og så må vi håbe, de vil dele deres indsigter og indtryk fra konferencen med os andre. Og vi må håbe, at regeringen vil lytte til dem. Vi kan godt overlade brintteknologien til EU og resten af Verden, men det bliver virkelig dyrt. Hvorfor ikke være med dér, hvor det foregår? Måske bliver vi ikke foregangsland på forskning og udvikling, men vi kan stadigvæk blive det på implementering. Og når resten af Verden får øje på, at vi laver Verdens billigste energisystem, vil vi få en stor eksport af knowhow og en opblomstring af vores eksport af fjernvarmeteknologi.

Der er ikke teknikere i vores regering – og ordet ”teknokratregering” har fået en meget nedsættende klang. Ikke desto mindre er den grønne omstilling verdenshistoriens største projekt, og det er grundlæggende teknisk. Regeringen må derfor forlade sig på råd fra embedsværket og Klimarådet (hvor 5 ud af 9 medlemmer er økonomer) samt diverse private aktører som for eksempel ”Rådet for Grøn Omstilling”, den grønne tænketank ”Consito” og ”Brintbranchen”. Fælles for alle disse er, at de ikke (endnu) tænker bredt ud fra et samlet billede af, hvordan fremtidens samfund skal se ud. Vi har således i dag i Danmark fokus på elbiler (og hybridbiler – Gud bedre det), varmepumper, methanol- og ammoniakfremstilling (PtX), biomasse og biogas. Vi har travlt med at plukke de lavthængende frugter, så det ser ud, som om vi når de 70% reduktion i 2030, men hvis vi ikke allerede nu går seriøst ind i brintsamfundets muligheder, bliver de sidste 30% umulige eller alt for dyre at realisere.

EU, Tyskland, Sverige og mange andre af landene i vores nærområde har længe haft en brintstrategi. I Danmark skal der efter planen offentliggøres en brintstrategi i år, men der er ikke sluppet noget ud om, hvad den skal indeholde. I betragtning af, at vi med brint går ind på ubetrådt grund, var det ellers nærliggende at åbne for en offentlig debat og invitere interessenter og teknikere med viden om området til at bidrage med deres viden. Vi har stadig håbet om, at de kommer op med et blændende stykke arbejde, men indtil videre må vi slå os til tåls med at vente og håbe.

Og selv hvis der kommer en god brintstrategi, vil den næppe tegne et bredt billede af det fossilfrie samfund i 2050. Vi har stadig et vision af dette til gode. Vi styrer stadig mod et ukendt mål!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: