Verdensmestre i implementering

Frankrig har allokeret 9 mia Euro til forskning i brintteknologi og opførelse af 5 brintfabrikker med gigawatt kapacitet. Tyskland har allokeret 5,2 mia Euro til tre projekter, som nu får et kæmpe offentligt tilskud: H2Giga, der vil serieproducere elektrolyseenheder, H2Mare, der vil fremstille brint direkte i forbindelse med en havvindmølle, og TransHyDE, der skal udvikle og serieproducere højtryksbeholdere og rør til brint. I Sydkorea ruller Hyundai og et energiselskab brintinfrastruktur ud over hele landet, idet de tager hånd om hele fødekæden fra grøn elproduktion over elektrolyse til distribution af brint ud til et finmasket net af brinttankstationer. EU har en ambitiøs brintstrategi. USA med Californien i spidsen har også sat turbo på udviklingen af brintsamfundet. Mange andre lande har nationale brintstrategier og egne støtteprogrammer.

Med så massive indsatser i udlandet ser det sort ud for de danske tanker om at være foregangsland indenfor brint. Med al respekt og sympati for Halldor Topsøe må vi nok realistisk erkende, at vi kommer til at købe kerneteknologierne til brintsamfundet i udlandet. Vi kan godt frembringe vigtige forskningsresultater, men når det kommer til skalering og produktgørelse, kommer vi til kort. Dér kan vi hverken hamle op med de store nationer eller de store industrikonklomerater, som har skabt deres størrelse på netop at anvende forskning i nogle udviklingskæder, hvor produkterne gradvist bliver mere og mere effektive, bedre og bedre og produceres i større og større serier. Det er helt urealistisk at tro, at vi skulle kunne hamle op med det.

Kan vi så ikke være et foregangsland? Jo. Danmarks styrke er ikke produktudvikling – med få undtagelser, for eksempel vindmøller – men vi er virkelig gode til implementering. Det er dér, vi skal sætte ind. Fjernvarme har været en kendt teknologi i over 100 år, men Danmark er det eneste land, der har implementeret det i virkelig stor skala. Vi har fjernvarmeanlæg og fjernvarme- og kraftvarmeværker liggende strøet ud over det ganske land. Vi har en milliardeksport af dansk fjernvarme-knowhow og danske produkter som for eksempel pumper og radiatorventiler. Når fjernvarmesektoren bliver omstillet til store, centrale varmepumper, der fødes med grøn strøm, vil over halvdelen af befolkningen kunne opvarme deres boliger uden CO2-emission. Det er en fantastisk succes, som det vil tage andre lande årtier at matche.

Vores store dækning med fjernvarme åbner for næste fase af den grønne omstilling. Vi kan bygge brintanlæg ved vores fjernvarmeværker og udnytte spildvarmen fra brintanlæggene i fjernvarmenettene. Herved vil det samlede systems energieffektivitet stige fra 35% til 70-80%, og prisen på brint vil blive halveret i forhold til i dag. Vi vil kunne føde fjernvarmeværkerne med deres egen grønne strøm, når der ikke er nok direkte grøn strøm fra sol og vind i elnettet, og vi vil kunne opstille brinttankstandere ved værkerne, så vi har et distribueret net af brinttankstandere, hvor vi ikke behøver transportere brinten rundt i landet i tankbiler. Transport af brint anses af EU som en høj omkostning, der løfter prisen på brint betragteligt. Dette omkostningselement kan falde helt bort, hvis vi udvikler vores grønne samfund klogt.

I Danmark har vi valgt at satse vores midler til forskning og udvikling indenfor områder, der er danske styrkepositioner. Der er investeret rigtig mange skattekroner i fremstilling af systetiske brændstoffer som methanol og ammoniak. Det er endnu for tidligt at vide, om disse brændstoffer får en plads i fremtidens transportsystem, men i dag er det muligt at bruge brint direkte i alle transportmidler, herunder lastbiler, tog, fly og interkontinental skibsfart. De syntetiske brændstoffer fremstilles af brint (og en kulstofkilde, der kan være mere eller mindre grøn), så det er nærliggende at forestille sig, at det vil være billigere at bruge brinten direkte end at opformere den til methanol gennem en vanskelig og meget energikrævende proces. Og når man brænder methanol af i en motor, frigives alt det kulstof, der er bundet i methanolen, til atmosfæren som CO2. Methanol kan få en betydning til at levetidsforlænge de nuværende transportmidler, men det er svært at se en fremtid for methanol, når først brinten er rullet ud overalt i samfundene.

Implementering er en fuldstændig overset styrkeposition i Danmark. Vores støtteprogrammer kunne sagtens rettes mod implementering. Vi kunne for eksempel lave nogle demonstrationsanlæg, hvor der produceres og lagres brint, når der er rigeligt med grøn strøm i elnettet og produceres el til elnettet, når der er for lidt (og prisen på el er høj!). Og disse anlæg skal selvfølgelig placeres i tilknytning til fjernvarmeværker, der kan aftage overskudsvarmen. Vi ville være de første i Verden til at gøre sådan noget. Så ville vi for alvor være et foregangsland!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: