Brintsamfundet kommer – Rapport fra UNECE november 2021

UNECE, FN’s europæiske forum for økonomisk samarbejde, har frigivet en rapport om brintsamfundet. Det er ikke noget, vi ser meget til i dag, men det kommer, og vi må tage udviklingen alvorligt, hvis vi vil være blandt de lande, der kommer til at udbrede brintteknologierne, både herhjemme og i resten af Verden. Der er et utroligt eksportpotentiale – ikke lige i år, men dog indenfor en tidshorisont på få år fra nu.

UNECE-rapporten tegner et billede af, hvad brint vil komme til at betyde frem til 2050.

Rapporten refererer naturligt nok til EU’s New Green Deal og EU’s brintstrategi. De tegner et billede, hvor brint kommer til at dække 14% af Verdens totale energibehov i 2050, og at der skal skaffes lagerkapacitet til ca 10% af det årlige brintforbrug svarende til det dobbelte af den lagerkapacitet, vi har for naturgas i dag. De regner med et betydeligt forbrug af olie og naturgas i 2050, ikke et fossilfrit samfund, så hvis det er dét, Danmark går efter, bliver vores årsforbrug af brint væsentligt større.

Der er mange facts i rapporten, og på baggrund heraf er der udført økonomiske beregninger. Beregningerne forudsætter, at der ikke indføres en generel CO2-beskatning. Det kommer, og det kommer sikkert snart. Det vil rykke balancen, som i øjeblikket er, at 1 kg brint ikke må koste mere end 1,5 Euro (3 gange prisen på benzin, men det indeholder også 3 gange så meget energi). En CO2-skat rykker balancen imod brint og vil dermed øge efterspørgslen.

Fjernvarme er ikke nævnt i rapporten. Udnyttelse af overskudsvarme er nævnt et enkelt sted. Vi har en fantastisk chance i Danmark, fordi vi kan bygge brintanlæg ved siden af fjernvarmeanlæggene og sænke brintprisen betragteligt ved at bruge overskudsvarmen fra elektrolyse og fra brintbaseret elfremstilling som varmekilde i vores fjernvarmenet. En væsentlig parameter i brintens favør (hvis vi ellers er kloge nok til at udnytte denne mulighed). Fjernvarme er ikke væsentligt udbredt i andre lande, og vi har derfor i Danmark en unik mulighed for at komme hurtigst i gang og på sigt eksportere overskudsbrint.

Rapporten omtaler transport af brint som dyr og som en afgørende parameter og forudser, at brintforbrugerne i vid udstrækning vil placere sig ved siden af brintproducenterne. Den ser naturgasnettet som det fremtidige transmissionsnet for brint og forudser, at brintkøretøjer vil køre hen til produktionsstederne for at spare omkostningen ved transport af brint.

Danmark har muligheden for at lave en meget distribueret brintforsyning og dermed et meget begrænset behov for transport af brint, hvis vi evner at placere brintanlæggene ved siden af fjernvarmeværkerne, dvs jævnt spredt ud over hele landet. Det er specielt godt for transportsektoren og medvirker yderligere til at gøre brint konkurrencedygtig. Vi kan simpelthen opstille brintstandere ved alle brintanlæggene. En sidegevinst er, at der så også kommer en lokal elproduktion, når der er underskud af direkte, grøn strøm, så el skal heller ikke transporteres så langt som i dag.

Rapporten peger på sektorkobling mellem atomkraft og brintproduktion. De mener, Verdens brintbehov i 2050 kan dækkes med ca 170 nye atomkraftværker. De peger dog også på “nimby”-effekten: “not in my back yard”. I Danmark har virksomheden Seaborg udviklet et mini-atomkraftværk, der er uhørt sikkert, fordi reaktoren bruger smeltet salt, hvorfor kædereaktionen stopper af sig selv, hvis der opstår en fejl i reaktoren. Et anlæg kan være i en container, og affaldet efter 40 års drift kan ligeledes rummes i en container. Ikke desto mindre kan anlægget forsyne 400.000 husstande med strøm. Seaborg’s mini-atomkraftværker er ikke nævnt i rapporten. De ville ellers passe godt ind i et decentraliseret koncept. I Danmark er atomkraft næppe acceptabelt for befolkningen, men man kunne måske anbringe et par mini-atomkraftværker på den kommende energiø i Vesterhavet.

Rapporten udpeger anvendelsesområder for brint. Transportsektoren kan ud over brændselsceller også brænde brint af i forbrændingsmotorer eller turbiner. Rapporten forudser, at USA vil have over 7.000 brint-tankstationer og 5.3 millioner brintkøretøjer i 2050. Europa forventes at have 3.7 millioner brintkøretøjer. Og det er uden CO2-skat og uden fjernvarme til at sænke prisen på brint. For bygningers vedkommende peger rapporten på, at det er tvivlsomt, om det er effektivt at bruge varmepumper, hvis der også skal føres strøm frem til elkøretøjer på grund af prisen for at forstærke elnettet. Rapporten peger på brint som en mulighed for at øge fleksibiliteten i energisystemet og for lagring af energi.

Brintsamfundet kommer. Også i Danmark. Det kan vi ikke fravælge. Vi kan kun vælge, om vi vil være med i front eller købe teknologien i udlandet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: