Vision for det fossilfrie samfund 2050

I 2050 er Danmark fossilfrit og har negativ netto CO2-emission til atmosfæren. Hele samfundet er omstillet til elektricitet eller brint. Danmark er netto eksportør af grøn energi, der kommer fra vindmøller og solcellefarme. De vejr-betingede svingninger i elproduktionen balanceres af et udbredt system af brintanlæg, der producerer brint, når elproduktionen overstiger elforbruget og forbruger brint til at producere el, når elforbruget overstiger elproduktionen fra vind og sol. Naturgasområderne er omlagt til fjernvarme. Fjernvarmeværkerne bruger primært overskudsvarme fra brintanlæggene og industrien, sekundært kører de på store, industrielle varmepumper. I landområder og småbebyggelser, hvor fjernvarme ikke er rentabelt, er varmeforsyningen baseret på private varmepumper. Bilparken består primært af brintbiler, som er helt dominerende i byerne. Elbiler findes i landområder og i begrænset omfang i forstæderne. Lastbiler og busser kører på brint eller el. Togstrækninger, der ikke er elektrificerede, kører på brint. Skibs- og luftfarten bruger brint eller methanol. Industrien er elektrificeret. Affaldssortering giver basis for genbrug af 80% af vores affald. Restaffaldet afgasses og brændes i forbrændingsanlæg, der producerer el og varme. Landbruget er 100% økologisk, alle lavbundsjorde er udtaget af landbrugsmæssig drift, husdyrholdet er reduceret til niveauet fra 1960. Vores forbrug af kød og mejerivarer er i væsentligt omfang erstattet af plantebaserede næringsmidler. Skovarealet udgør 15% af Danmarks areal, og skovdriften er delt på produktionsskove, der producerer træ til byggesektoren og industrien og rekreativ skov, der ligger urørt hen til gavn for biodiversiteten. Vi mere end kompenserer for udledning af CO2 fra landbrug og methanol-fremstilling ved at indfange og lagre CO2 i nedlagte oliefelter i Vesterhavet. Elnettet er forstærket frem til alle storforbrugere og -producenter af el, mens distributionsnettet i alt væsentligt servicerer samfundet uden yderligere forstærkning, fordi vi har indført intelligent forbrugsstyring.

Visionen er uddybet og forklaret i dokumentet “Vision for det fossilfrie samfund 2050”, som du finder under fanebladet “Viden”.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: