Sæt fokus på elnettet

Regeringen frigav 29/9-2021 et 196 sider langt ”Klimaprogram”. Det er med rette blevet kritiseret for at være for ukonkret og for langsomt i forhold til behovet for hurtige CO2-reduktioner. Der skal handles nu, men hvilke handlinger?

Det er en almindelig opfattelse, at samfundet skal elektrificeres. Vi skal udfase al fossil energi og bruge strøm i stedet. Men vi mangler et billede af, hvordan det fossilfrie samfund ser ud. Hvordan får vi den rette mængde el frem til alle forbrugere?

Gasnettet transporterer i dag dobbelt så meget energi som elnettet. Hvis al den energi skal flyttes over i elnettet, skal kapaciteten i elnettet 3-dobles. Det er ret banalt at indse, men det er ikke banalt at gøre. Det ville medføre, at stort set alle vores veje skulle graves op for nedlægning af supplerende elkabler. Det trafikkaos, der ville blive konsekvensen, er potentielt ødelæggende for samfundet. Og der er jo kun os selv til at betale regningen.

Er der da ikke et bedre alternativ? Jo, det er der! Fjernvarme er bedre end privare varmepumper, og brintbiler er bedre end elbiler.

Fjernvarme er billigere for forbrugerne end private varmepumper. Hvis vi ikke kan opvarme vores boliger med gas fra gasnettet, skal vejene under alle omstændigheder graves op. Hvorfor så ikke lægge fjernvarmerør? Det er der mange fordele ved. Blandt andet at der så kun skal lægges supplerende elkabler frem til fjernvarmeværkerne.

Et stort antal elbiler vil kræve forstærkning af elnettet. Kører et tilsvarende antal biler på brint, kan de tanke på tankstationer, hvortil brinten køres i lastbiler.

Brinten skal komme fra brintanlæg, der ligger ved siden af fjernvarmeværkerne. Herved kan spildenergien, når man laver brint ved elektrolyse, og når man laver strøm af brint, samles op og bruges i fjernvarmeværket. Det er samme princip, som vi i dag bruger i kraftvarmeværker. Det virker! Og der kan lægges brinttankstandere i tilknytning til brintanlæggene. Så kan folk tanke brint lokalt.

Hvis vi følger regeringens ”Klimaprogram”, styrer vi mod en national katastrofe, når vi enten skal tredoble kapaciteten i elnettet eller lægge transportsektoren om fra elbiler til brintbiler. Det bliver rasende dyrt.

Regeringen giver 25.000 kr i støtte, hvis vi skifter et naturgasfyr ud med en privat varmepumpe. Regeringen giver massiv støtte til elbiler, og alene i år vil støtten til hybridbiler løbe op i 4 mia kr. Vi er simpelthen på vej i en forkert retning. Det haster med at få tegnet et billede af det fossilfrie samfund. Det er ikke nok at nå 2030-målet, hvis vi så har anbragt os et sted, hvor det bliver umuligt eller urimelig dyrt at nå 2050-målet.

”Fokus på elnettet” bør gå som en rød tråd gennem det kommende arbejde. Det bliver et succeskriterium at indrette samfundet, så vi skal forstærke elnettet mindst muligt.

”Klimaprogrammet” beskæftiger sig overhovedet heller ikke med energilagring. Det er ellers en forudsætning for, at vi har strøm nok i elnettet, når det ikke blæser og der ikke er sol. Brintanlæggene ude ved fjernvarmeværkerne skal lave brint ud af grøn strøm, når vind og sol laver mere el end samfundet efterspørger og producere strøm af lagret brint, når der er mindre strøm fra vind og sol i elnettet end efterspørgslen. Denne balance i elnettet er en forudsætning for, at vi kan øge andelen af grøn strøm fra vind og sol til 100%. Det er en primær opgave, der skal løses, jo før des bedre.

Det bemærkes, at et stort antal private varmepumper og elbiler vil belaste elnettet, mens der kun skal føres strøm frem til brintanlæggene, hvis vi benytter brintbiler og bruger fjernvarme til boligopvarmning.

Regeringen opfordres til straks at sætte fokus på elnettet og tage konkret initiativ til at etablere den nødvendige kapacitet til lagring af energi.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: