Giver 4 mia kr i støtte til hybridbiler mening?

I august 2021 blev der solgt ca 15.000 nye biler. Ca 15% var elbiler, ca 40% var plugin-hybridbiler. Er det godt eller skidt? Er vi på rette vej?

Køberne af de ca 6.000 plugin-hybridbiler har fået en rabat på registreringsafgiften på over 100.000 kr hver. Det er ikke underligt, at der er mange, der har valgt denne mulighed. Men ingen har til dato undersøgt, i hvilket omfang ejerne af plugin-hybridbiler kører på el eller på benzin/diesel. Hvis køberne bare ville have en billig bil, og de som hovedregel tanker benzin/diesel, kører de rundt med et unyttigt batteri og en elmotor, der tilsammen vejer omkring 300 kg. Det koster på brændstoføkonomien. En hybridbil, der kører på benzin/diesel er dårligere rent CO2-mæssigt end den tilsvarende fossilbil.

I 2021 forventes myndighederne at lande på en samlet rabat til købere af plugin-hybridbiler på omkring 4 mia kr. Ingen aner, om der kommer nogen CO2-reduktion ud af det. I værste fald bliver emissionerne højere end hvis folk havde købt tilsvarende fossilbiler. Men selv hvis de kører på 100% el, er der ingen klimagevinst, før vores elproduktion er mere grøn. Det er uforståeligt, at samfundet vil afsætte et så stort beløb uden at have nogen som helst idé om effekten. Og det er lige så uforståeligt, at plugin-hybridbilerne bliver betragtet som grønne, og at det præsenteres som en stor succes, at 40% af nybilsalget i august 2021 var netop plugin-hybridbiler.

Elbiler (og hybridbiler, der kører på strøm) er ikke grønnere end den strøm, de henter fra elnettet. Vi dækker ca halvdelen af vores elforbrug med grøn strøm fra vind og sol. Resten er sort. Med denne elproduktion er der ikke nogen klimafordel ved at køre i elbiler, så vi må vente med at glæde os over et stigende antal elbiler, til andelen af grøn strøm i elnettet er steget væsentligt.

Der er ingen, der har undersøgt, hvem der køber elbilerne. Et godt gæt er, at de fleste købes af folk i forstæderne, hvor ejerne kan opsætte en privat ladestander på deres egen grund. Det kan man ikke gøre i byerne. I byerne er der ikke plads til at opsætte ladestandere nok, hvis alle byboerne køber elbiler. Elbiler er simpelthen ikke løsningen i byerne. Og i forstæderne vil et stort antal elbiler belaste elnettet så meget, at det skal forstærkes. Det kommer alle elkunder til at betale for, også dem uden elbil. Og når en masse veje graves op, vil det medføre en helt kaotisk trafiksituation. Så elbiler er i virkeligheden heller ikke nogen god løsning i forstæderne.

Brintbiler er et fantastisk alternativ til både fossil-, el- og plugin-hybridbiler. De kræver ikke en ladeinfrastruktur, så gaderne skal ikke graves op. De kan bruges i byerne på fuldstændig samme måde som fossilbiler – uden at forurene overhovedet. De kan tankes op til en rækkevidde på over 500 km på under 5 minutter. Energiselskaberne vil af egen drift opsætte brintstandere på de nuværende tankstationer. Det eneste, vi mangler, er de fabrikker, der skal producere brinten og de vindmøller og solcelleanlæg, der skal producere den strøm, brintfabrikkerne forbruger.

Er det flyvske tanker om en fjern fremtid? Nej. Det schweiziske selskab H2 Energy Europe har netop annonceret et brintanlæg, der skal producere grøn brint til lastbiler. Anlægget placeres i Esbjerg. H2 Energy Europe har allerede 50 brintlastbiler kørende og forventer at have 1.600 i 2025. EU’s strategiplan for transportområdet har et mål om mindst én brint-tankstation pr 150 km langs det overordnede vejnet i EU. Teknologien er her. Vi mangler kun at implementere den.

I Danmark kan vi bygge brintfabrikker ved siden af vores mange fjernvarmeværker, som så kan overtage den overskudsvarme, der følger med brintproduktionen. Samtidig kan vi bygge brintlagre og brintkraftværker, der kan bruge lagret brint til at lave strøm, når det ikke blæser. På denne måde kan vi i første omgang holde op med at stoppe vindmøller, når det blæser kraftigt og hen ad vejen udbygge kapaciteten af vindmøller og solceller til at dække alt elforbrug i samfundet. Så bliver elbilerne og hybridbilerne (når de kører på strøm) også grønne.

Det skal bemærkes, at der i dag produceres megen brint med naturgas som råmateriale. Det kaldes sort brint, og det er selvfølgelig ikke en vej, vi skal gå. Tværtimod skal den nuværende fremstilling af sort brint lægges om til grøn brint fremstillet ved elektrolyse af vand. Hvis brintbiler kører på sort brint, er de ikke bedre end elbiler, der kører på sort strøm, så sort brint skal ikke være en del af vores fremtidsscenarie.

Vi bør straks stoppe støtten til plugin-hybridbiler og planlægge udbygningen med elbiler, så vi ikke stresser elnettet unødigt og derved påfører os selv et stort gravearbejde og en kæmpe regning. Det vigtigste, vi kan gøre lige nu, er at bygge brintanlæg med elektrolyse til brintproduktion, et brintlager og en kraftdel til at producere strøm, når grøn strøm fra vind og sol ikke kan dække samfundets efterspørgsel. Dette er vejen til 100% grøn energi og dermed også vejen til reelle CO2-reduktioner fra el- og hybridbilerne – og de mange brintbiler, der vil komme, når mulighederne for at tanke brint er blevet bedre.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: