Det er ikke nok at tale om landbruget

Landbruget skal bidrage med sin forholdsmæssige andel af reduktionen af drivhusgasser, vi udleder til atmosfæren i Danmark. Det er der enighed om. Men der er ikke enighed om hvordan. Folketingets partier forhandler i øjeblikket om en landbrugspakke. Hvis man skal tro landbrugets egne tilkendegivelser, skal reduktionen ske ved, at dyrene spærres inde i lufttætte stalde, hvor methan fra deres bøvse og prutter samt uddunstning fra deres afføring kan filtreres ud af luften. Landbrugets klimapartnerskab har i deres rapport fra foråret 2020 anvist nogle metoder, der ganske vist ikke er teknologisk færdigudviklede, men som de har stor tiltro til vil virke. Vi ved ikke, hvor dyrt det bliver, men det gør heller ikke så meget. Landbrugets oplæg er, at skatteyderne skal betale.

Landbruget – og politikerne – ser ud til at have overset, at det er i modstrid med dyrenes natur at være spærret inde på ganske lidt plads 24 timer i døgnet, alle døgn, hele livet. Når vi gør sådan noget med mennesker, kalder vi det et fængsel, og dér får fangerne endda lov at komme ud i gården et par timer hver dag. Landbruget lægger op til at behandle dyrene langt værre end fangerne i vores fængsler. Det er helt uholdbart.

Landbruget ser også bort fra, at de konventionelle dyrkningsmetoder udpiner jorden. Kunstgødning og midler til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr slår jordens humus ihjel. Herved mister jorden 80% af sin evne til at oplagre kulstof. Kemikalierne siver ned og forurener vores grundvand. Antallet af bier og andre insekter, som vi er afhængige af til bestøvning, er faldet dramatisk, og brug af glykosphat får bierne til at miste deres orienteringsevne, så de ikke kan finde tilbage til deres bikuber men flyver rundt på må og få til de dør. Det er helt uholdbart.

Landbruget importerer enorme mængder af soya og andre grovvarer, fordi vores husdyrhold er alt for stort til, at vi kan brødføde dyrene med afgrøder dyrket hér i landet. Det fører til afbrænding af regnskov og savanne i den tredje verden, og deres jord udpines på samme måde som vores. Det er helt uholdbart.

Kødproduktion er rigtig dyrt. For at producere 1 kg kød skal der bruges mindst 10 kg planteprotein, som kunne have været brugt til menneskeføde, hvis vi ikke fodrede dyr med det. Vi har i dag en meget stor eksport af kød og mejeriprodukter og bidrager også på denne måde til ødelæggelse af vores fælles planet. Det er helt uholdbart.

Disse problemer kan vi ikke løse med teknologiske fix. Vi er nødt til at indrette landbruget på en anden måde. Den nylige rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, anfører, at methan er næsten lige så ansvarlig for den menneskeskabte opvarmning som CO2. De anbefaler, at Verdens kødproduktion skæres drastisk ned. Det burde være dét, politikerne forhandler om, men det er det ikke. Vores klimaminister fremhæver gang på gang, at vi skal udvikle landbruget, ikke afvikle det. Men udvikling er ikke ensbetydende med mere af det samme. Vi kan sagtens udvikle landbruget og samtidig skære husdyrholdet ned.

Klimaministeren fremhæver også, at vi skal være et foregangsland. Ja, men hvor skal vi hen, du? Det er ikke for sjov, at IPCC anbefaler en reduktion af denne Verdens husdyrhold. Det ville faktisk hjælpe rigtig godt på klimasituationen. At sætte husdyrene i fængsel og så fortsætte en uholdbar produktion af kød og mejeriprodukter er ikke en løsning på landbrugets klimaforpligtelse.

Hvis vi kigger tilbage i historien, havde vi indtil 1960’erne et bæredygtigt landbrug, der havde fungeret i over 1000 år. Det var økologisk, for vi havde endnu ikke fundet ud af, hvordan man kunne ødelægge sine produkter og sin jord med kemikalier. Dyrene kom på græs. Hver landmand havde den mængde dyr, han havde brug for for at kunne producere den nødvendige mængde gødning til sine jorder. Husdyrholdet var ikke bestemt af, om man kunne sælge skinker til USA og tørmælk til Kina, men af hvad der var godt for jorden. Det bør være vores mål i den udvikling af landbruget, politikerne aftaler.

Men hvad så med eksporten? Ja, eksporten af kød og mejeriprodukter vil falde, så vi kun eksporterer dette i det omfang, vi ikke kan afsætte produktionen herhjemme. Det betyder et nettotab på handelsbalancen, men vi slipper for at importere grovvarer til dyrene, så det er ikke så galt som det ofte fremstilles.

Jamen så rykker produktionen jo bare til andre lande, hvor deres produktionsmetoder er dårligere for klimaet end vores, hævdes det. Det kan være rigtigt, men dette argument må aldrig bruges til at retfærdiggøre, at vi gør noget forkert. Vi må gøre det rigtige. Det er også en forudsætning for at kunne være et foregangsland.

Med beklagelig mangel på forståelse for de tværgående sammenhænge er der mange politikere, der mener, at vi skal løse en stor del af vores energiproblem ved at bruge biogas lavet på gylle og komøg. Man har antydet, at vi vil kunne dække 80% af vores nuværende forbrug af gas med biogas, som skal sendes rundt via naturgasnettet. Det lyder jo forjættende, men det er en plan, der må lægges i graven, hvis vi vil reducere vores husdyrhold til en bæredygtig størrelse. Men der er heldigvis andre og bedre løsninger på det problem. Se andre indlæg på denne blog.

Vi bør arbejde på at brede ejerskabet i landbruget ud på mange flere hænder. I midten af det 20. århundrede var en stor del af befolkningen beskæftiget i landbruget, og der var op mod 100.000 selvstændige bønder og husmænd. Når vi skruer ned for industrialiseringen af landbruget, kan vi samtidig tilskynde til en jordfordeling, så det bliver muligt for fremtidens unge landmænd at købe deres egne bedrifter. På den måde vil landbruget også kunne bidrage positivt til at absorbere de hundredetusindvis af flygtninge, der vil komme hertil i fremtiden som konsekvens af klimaforandringer.

En anden begavet indsats vil være at stoppe for udenlandske opkøb af danske landbrug. Vi har allerede mistet kontrollen over et areal på størrelse med 1/3 af Fyn. Vi kan ikke leve med, at det er udenlandske kapitalfonde, der kontrollerer det danske landbrug.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: