IPCC: Vi styrer mod 3 graders opvarmning år 2100

FN’s klimapanel, IPCC, udgav 9/8-2021 en delrapport, der indgår i den 3-årlige FN klimavurderingsrapport. Rapporten bruges til COP-møderne, hvor klimatiltag diskuteres og internationale spilleregler forhandles. FN’s medlemslande indmelder mål for deres CO2-reduktioner – ikke bindende mål, kun hensigter. Hvis nationerne når de mål, de indtil videre har meldt ind til IPCC, vil vi ramme 3 graders opvarmning i forhold til det før-industrielle niveau inden år 2100.

IPCC-rapporten slår fast, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Det er nu videnskabeligt eftervist hinsides enhver tvivl. Klimaskepsis kan herefter kun skyldes uvidenhed, dumhed eller ond vilje.

Rapporten slår også fast, at opvarmningen går langt hurtigere end hidtil antaget. Vi må forventes at nå 1,5 grader – det ideelle mål i Paris-aftalen fra 2015 – allerede i starten af 2030’erne og 2 grader omkring 2050, med mindre verdenssamfundet griber klimahåndteringen helt anderledes håndfast an med det samme.

Endvidere peger rapporten på, at udslip af methan udgør en stor og hurtigt stigende del af udslippet af drivhusgasser. Methan er som drivhusgas ca 25 gange kraftigere end CO2. En primær kilde til methanudslip er kvægavl – fremstilling af kød og mejeriprodukter. I den sammenhæng er Danmark med sin helt uforholdsmæssigt store kød- og mejeriproduktion én af de helt store syndere. Foregangsland? Forhåbentlig ikke!

Det næste klimatopmøde er i december 2021 i Glasgow. Her er målet at forhandle yderligere reduktionsmål på plads. Hvis nationerne ikke rykker yderligere – eller ikke opfylder de (vejledende) mål, de melder ind, sigter vi mod 3 graders opvarmning i år 2100.

Men hvad? Hvor slemt er det egentlig? Hvad kommer til at ske? Det har en engelsk videnskabsjournalist, Mark Lynas, sat ord på. (Se denne hjemmeside under fanebladet ”Viden”). Her kommer nogle tal på forventede virkninger:

  • stigning i havniveauet på op til 1,7 m vil tvinge hundredevis af millioner af mennesker til at flygte
  • en trediedel af det globale landareal – og mere end halvdelen af den menneskelige befolkning – vil blive udsat for temperatur- og fugtighedsforhold, der overskrider det ”dødelige” niveau mere end 20 dage om året
  • tørkeplagede områder breder sig til at dække over halvdelen af Jordens landområder, hvorved en milliard mennesker udsættes for en alvorlig nedgang i vandressourcer
  • småbønder i Afrika og Sydasien vil blive udslettet af tørke og varme, der fjerner livsgrundlaget for en milliard mennesker
  • 200 millioner mennesker bliver påvirket af floder, der går over deres bredder hvert år
  • en global 3 graders opvarmning vil skubbe Amazonas ind i en fuldskala kollaps, hvor kollossale ildstorme vil eliminere Jordens mest biodiverse habitat på land og sende tusinder af milliarder af tons yderligere kulstof fra brændende træ og tørv op i atmosfæren
  • ved 3C tør også 12 millioner kvadratkilometer af den arktiske permafrost, med udledning af CO2 og ukendte mængder af methan til følge
  • et totalt fravær af arktisk isdække om sommeren vil øge temperaturen svarende til en billion tons yderligere CO2

På grund af ørkendannelse, vandmangel og varme vil Jordens fødevareproduktion falde drastisk med en stigende risiko for hungersnød, der vil dræbe millioner i udviklingslandene, hvilket vil udløse flygtningestrømme og udgøre en eksistentiel udfordring for den menneskelige civilisation i en global skala

Med en forventet gennemsnitslevealder på over 80 år vil halvdelen af alle børn, der fødes i disse år komme til at opleve disse forandringer. Er det sådan en verden, du vil give videre til dine børn og børnebørn?

Det er ikke for sent at handle nu. Det bliver dyrere og værre for hver dag, vi venter.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: