Det går ikke bare for langsomt – det går slet ikke

De voldsomme oversvømmelser i Tyskland, Belgien og Holland er et vidnesbyrd om, at klimaforandringerne allerede foranlediger tab af menneskeliv og store økonomiske og menneskelige tab. Den tyske præsident Frank-Walther Steinmeyer siger, at Tyskland er nødt til at gøre mere og gøre det hurtigere end hidtil antaget.

Det internationale energiagentur, IEA, har opfordret alverdens regeringer til at prioritere klimaindsatser som en væsentlig del af genopretningspakkerne efter corona-pandemien. Alligevel er der samlet set kun allokeret 1/3 af de midler, IEA skønner nødvendige for at overholde Paris-aftalen om 1.5 eller max 2 graders temperaturstigning. Denne verden er i gang med at forspilde en historisk chance for at bremse CO2-udslippet ved at omstille samfundet til bæredygtige og CO2-neutrale løsninger. IEA skønner, at den planlagte genåbning af Verden vil give rekordstore CO2-udslip i 2023 og stigende udslip derefter. Det er en ren katastrofekurs.

Også herhjemme er vi langt fra målet. Det synes vores klimaminister ikke, men de kolde fakta taler et andet sprog. I første halvår af 2021 har Folketinget vedtaget en infrastrukturpakke, der vil øge CO2-udslippet fra transportsektoren. Vedtaget en lov om energiøer, der – hvis de bliver lavet – tidligst kan bidrage til CO2-reduktioner fra 2033. I mellemtiden kommer der et betydeligt CO2-udslip i forbindelse med konstruktionen af øen i Vesterhavet. Der forhandles om landbrugets grønne omstilling, men hvad handler det om? Ikke at det konventionelle landbrug udpiner jorden, så kulstofbindingen kun er 1/6 af bindingen i økologisk dyrket jord. Ikke at vores skamløst store husdyrhold giver anledning til et enormt CO2-udslip, misbrug af ressourcerne, faldende biodiversitet og elendig dyrevelfærd. Nej, det handler om teknologiske fix, der skal gøre vores ødelæggende landbrug CO2-neutralt – vel at mærke uden at det koster landmændene en krone. Folketinget kan ikke engang blive enige om at udtage al marginaljorden af drift og omlægge den til engarealer og vild skov. Nej, vi skal være glade, hvis de kan blive enige om det halve. Alt imens udenlandske kapitalfonde løbende opkøber danske landbrug. Så hvis interesser er det egentlig, vi beskytter?

Er der overhovedet ingen gode nyheder? Jo, jeg talte forleden med en landmand, der er gældfri! Han er måske den eneste, men han er i det mindste et eksempel på, at det er muligt. Og jo, det lyder fantastisk flot, når Dan Jørgensen rejser jorden rundt og fortæller om, at Danmark er et foregangsland. Det ser skidt ud for klimaet, hvis han kan overbevise sine kolleger i resten af verden om, at det er tilfældet.

Kære regering. Kom nu ind i kampen. Tiden til fedtspilleri er forpasset. Vores samfund skal gentænkes ud fra en holistisk tankegang. Vi må beskrive fremtidens CO2-neutrale samfund og lægge en realistisk plan, der tager de nødvendige skridt, også selv om de koster penge og gør ondt på nogle udenlandske kapitalfonde og europæiske bilfabrikanter.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: