43 mia i støtte til biogas inden 2030

Statsstøtten til biogasområdet går kun én vej: opad. Ifølge den seneste prognose skal der bruges 43 mia skattekroner til at støtte biogas frem mod 2030. Forventningen er, at 70% af vores gasforbrug i 2030 vil komme fra biogas, som fødes ind i naturgasnettet. De sidste 30% vil være fossil gas.

Siden 1970’erne har vi investeret en formue i naturgasnettet. Det kan ligne almindelig sund fornuft at udnytte denne investering frem for at udfase gassen i det danske samfund. Hvad er det, vi overser?

Biogassen kommer ikke ud af den blå luft. Den skal fremstilles ved forgasning af gylle og møg fra landbruget. Landbruget udleder ca 1/3 af al CO2, der udledes i Danmark, og andelen ser ud til at ville stige i takt med, at de andre CO2-udledende sektorer tager klimaforandringerne og CO2-målene alvorligt og reducerer deres CO2-udslip. Hverken landbrugets organisationer eller regeringen synes at have noget problem med, at landbruget blot fortsætter som stor-udleder i Danmark. De igangværende forhandlinger om CO2 reduktion og klimatilpasning af landbruget styrer systematisk udenom de to altdominerende problemer: Et uhyrligt stort husdyrhold og de konventionelle dyrkningsmetoder, der ødelægger jorden, grundvandet og havmiljøet og skader biodiversiteten. Landbruget skal omstilles, så husdyrholdet reduceres til et niveau, hvor dyrenes gødningsproduktion er i balance med gødningsbehovet på markerne, og al landbrugsdrift skal omstilles til økologi. Sådan har vi drevet landbrug i 1000 år indtil 1960, og det har vist sig at være bæredygtigt.

Dette bliver vi nødt til at gøre før eller siden, og jo længere vi venter, des mere ondt kommer det til at gøre. Men det er ikke den vej, regeringen bevæger sig. Mens de sidder og forhandler, fortsætter udenlandske kapitalfondes opkøb af danske landbrug, som sammenlægges til store, industrielle bedrifter. Siden den blå regering i 2017 åbnede for udenlandske investeringer i landbruget, er et areal på størrelse med 1/3 af Fyn overgået til udenlandsk ejerskab. Vi er ved at miste kontrollen over vores egen jord!

Den massive satsning på biogas bør tages af bordet straks. Hvis vi fortsætter ad den vej, bliver det enormt vanskeligt at gennemføre den nødvendige omstilling af landbruget, fordi det vil fjerne råstofgrundlaget for biogasproduktionen. Og når vi så alligevel bliver nødt til at gøre det, bliver det enormt dyrt, fordi vi skal betale skyhøje kompensationer til de udenlandske kapitalfonde, der til den tid ejer dansk landbrugsjord.

Biogas anses for at være CO2-neutral, idet man antager, at gyllen alligevel vil frigive gassen, hvis den spredes på markerne uden at være afgasset først. Denne argumentation ser helt bort fra, at afbrænding af biogas frigiver lige så meget CO2 som afbrænding af naturgas! Hvis det var en naturlov, at vi skal have 30 mio svin og et enormt antal køer, ville argumentet holde vand, men det er jo vores eget valg, om vi vil have et så uhyrligt stort husdyrhold eller ej. Det er ikke en naturlov. Det kan vi bare lave om. Og det skal vi gøre hurtigst muligt. Så falder støtten til biogas til jorden af sig selv.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: